Se begrundelse og video nedenfor

Spiller

Brayden Low, Aalborg Pirates

Forseelse

Abuse of Officials i kampen d. 6. januar mellem Herlev Eagles og Aalborg Pirates.

Kategori

Ikke kategoriseret

Karantæne

1 spilledag, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

10.01.23      Aalborg Pirates vs. Odense Bulldogs

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Brayden Low er i slagsmål med en modspiller og kampens LD intervenerer.
Slagsmålet er egentlig faldet til ro, da BL en sidste gang slår ud og rammer den ene LD.

Selvom det ikke er et bevidst slag mod dommeren, så er det Brayden Lows ansvar ikke at opnå fysisk kontakt med en dommer og dette ansvar lever han ikke op til.

Udvalget finder Brayden Lows partsindlæg om forsætligheden troværdig og fastsætter som følge deraf karantænen i den absolut laveste ende af skalaen; eventuelle gentagelsestilfælde vil blive mødt med endog særdeles skærpede sanktioner.

Brayden Low idømmes karantæne i 1 spilledag.

Afgørelsen er enstemmig.

UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED

Henrik Klinkvort

Udvalgsformand

Sagsgennemgang

Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen)

 

Video

 

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spilleren anfører at:

  • han har stor respekt for dommerne og deres arbejde
  • han kraftigt undskylder handlingen som ikke var forsætlig

Spilleregel anvendt

40.1. GAME MISCONDUCT

Any Player who deliberately applies physical force in any manner against an official, where such actions were likely to cause injury to the latter, physically demeans, or deliberately applies physical force to an Official solely for the purpose of getting free of such an Official during or immediately following an altercation shall receive a Game Misconduct Penalty.

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Claus F. Christensen

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

Aalborg Pirates er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 7. november.

Aalborg Pirates har indsendt partsindlæg d. 8.  januar.

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 9. januar.

Udvalgets argumentation

Brayden Low er i slagsmål med en modspiller og kampens LD intervenerer.

Slagsmålet er egentlig faldet til ro, da BL en sidste gang slår ud og rammer den ene LD.

Selvom det ikke er et bevidst slag mod dommeren, så er det Brayden Lows ansvar ikke at opnå fysisk kontakt med en dommer og dette ansvar lever han ikke op til.

Udvalget finder Brayden Lows partsindlæg om forsætligheden troværdig og fastsætter som følge deraf karantænen i den absolut laveste ende af skalaen; eventuelle gentagelsestilfælde vil blive mødt med endog særdeles skærpede sanktioner.

Brayden Low idømmes karantæne i 1 spilledag.

Afgørelsen er enstemmig.

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2022/23 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

En anke har normalt ikke opsættende virkning.


Larsen og Christensen afventer klarmelding på Esbjergs backlinje HETAG HØJDEPUNKTER: SE MÅLENE fra Frederikshavn-Herlev