Odense-spilleren gik over stregen i sin "Abuse of officials"

Odense Bulldogs-spilleren Brandon McNally er ude af dagens kamp mellem Odense Bulldogs og SønderjyskE som følge af den matchstraf, han pådrog sig i kampen mod Rødovre lige før jul. Her er dommen fra DIU's disciplinærudvalg.

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af idømt matchstraf – indledt disciplinærsag mod Brandon McNally, Odense Bulldogs, for en situation fra Metal Liga kampen mellem Rødovre Mighty Bulls og Odense Bulldogs d. 22. december 2020.

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 1. Spiller 

Brandon McNally

 

 1. Dommerens indberetning

 

I tiden 32.02 i metalligakampen mellem Rødovre og Odense udvises Odense #74 Brandon McNally Matchstraf for Abuse of official regel 116 V. stk. 3.

- A player or team official who threatens, makes racial or ethnic slurs, spits, smears blood, or makes sexual remarks to an on-ice official

Efter et scrum idømmes Odense #74 10min + automatisk game miscouncuct for at nægte at følge dommerens anvisninger. På vej over isen ved udvisningsboksen mod sit omklædningsrum, tiltaler Rødovre spiller Odenses #74 som svarer igen samt henvender sig til min liniemand og truer ham. Flere gange udtaler Odenses #74 ”i’ll put you, in a bag to” henvendt til min liniemand. Dette tolereres ikke og derfor idømmes Odenses #74 Brandon McNally Matchstraf.

 

 1. Video

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 23. december kl. 13.39 via e-mail.

Udvalget for Spillersikkerhed besluttede at spærre Brandon McNally under sagsbehandlingen.

Odense Bulldogs har ikke indsendt partsindlæg

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 RULE 116 – ABUSE OF OFFICIALS

DEFINITION: An attempt by a player or team official to usurp the power of an on-ice official, demean or degrade an on-ice official, call into question the integrity or ability of an on-ice official, or physically confront an on-ice official.

 1. Match Penalty 
 1. A player or team official who threatens, makes racial or ethnic slurs, spits, smears blood, or makes sexual remarks to an on-ice official

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Tobias Kisum

Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 26. december 2020.

Afgørelsen er en flertalsafgørelse.

Kategorisering af forseelsen 

Normalt kategoriseres dårlig opførsel som en kategori 1 forseelse med en straframme på 1-2 spilledages karantæne.

 

Med henvisning til alvoren i de udtalelser som Brandon McNally har fremsat overfor en linjedommer har udvalget besluttet, at denne forseelse skal vurderes i kategori 2 med en straframme på 2-4 spilledages karantæne.

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af den af dommeren indsendte indberetning som Odense Bulldogs ikke har bestridt har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Brandon McNally har klart overskredet grænsen for hvad der er acceptabelt at sige til en dommer
 • Udtalelserne er utilstedelige og har ikke hjemme i professionel sport
 • Dommere skal under ingen omstændigheder udsættes for en sådan opførsel

Brandon McNally har status som såkaldt ”repeat offender” pga. 2 tidligere idømte karantæne i denne sæson.

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Brandon McNally karantæne i 3 spilledage.

Et udvalgsmedlem stemte for en mildere sanktion.

Jf. det gældende retningslinjer for såkaldt ”Repeat Offenders” multipliceres den tredje idømte karantænestraf i samme sæson (idømt efter forskellige regler) med 0,75.

Karantænen beregnes derfor som:

3 + 2,25 = 5,25

Jf. retningslinjerne rundes kvarte kampe ned og halve kampe op til nærmeste hele tal og den totale karantæne er fastsættes derfor til 5 kampes karantæne

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   27. december Odense Bulldogs vs. SønderjyskE

Metal Ligaen   29. december Herning Blue Fox vs. Odense Bulldogs

Metal Ligaen   30. december Odense Bulldogs vs. Herning Blue Fox

Metal Ligaen   5. januar          Frederikshavn White Hawks vs. Odense Bulldogs

Metal Ligaen   8. januar          Odense Bulldogs vs. Esbjerg Energy

Det bemærkes, at kampe der pointdeles jf. det midlertidige COVID-19 reglement regnes som afsonede.

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metalligaen.dk d. 27. december kl. 10.00

 1. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold ‐ indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør‐ og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør‐ og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby‐Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2020/21 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet‐at‐home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

En anke har normalt ikke opsættende virkning. 

P.v.a. 

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.


STREAM: Rungsted Seier Capital-Aalborg Pirates STREAM: Herlev Eagles-Rødovre Mighty Bulls