Læs om dommen her

Afgørelse 5, 2023-2024 (Review #16)

Spiller
Arturs Salija, Esbjerg Energy

Forseelse
Boarding, i kampen d. 17. oktober 2023 mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy i Metal Ligaens grundspil. Forseelsen blev vurderet til en minor penalty på isen. DOPS har initieret review af sagen på baggrund af DOPS tag i Spiideo fra kampen supervisor.

Kategori
2 – Groft uagtsomt

Karantæne
3 kampdage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:
21-10-2023 Esbjerg Energy vs. Aalborg Pirates
23-10-2023 Rungsted Seier Capital vs. Esbjerg Energy
27-10-2023 Esbjerg Energy vs. Odense Bulldogs

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse
Arturs Salija vælger at tackle sin modspiller på bagsiden af kroppen tæt på banden. Udvalget er opmærksom på, at Frederikshavn White Hawks
spilleren bremser op inden tacklingen, men vurderer fortsat, at det ville have været muligt for Arturs Salija at have tacklet fra siden eller gå mere
direkte efter pucken i denne situation.

Udvalget betragter tacklingen som groft uagtsom, idet tacklingen foretages i den blinde vinkel og forårsager, at modspilleren med stor kraft rammer banden på en måde, hvor udvalget vurderer, at der er øget skadesrisiko.

For handlingen idømmes Arturs Salija derfor karantæne i 3 spilledage.

Til brug for domsafsigelsen har udvalget benyttet sig af 2 tidligere afgørelser fra indeværende sæson for samme regel:
Afgørelse 2, Pierre-Olivier Morin (Aalborg Pirates): 3 dages karantæne

Afgørelse 3, Aleksi Halme (Esbjerg Energy): 2 dages karantæne

Afgørelsen er enstemmig.
UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED
Henrik Klinkvort
Udvalgsformand

Sagsgennemgang
Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen)

Sagen er optaget jf. regel 28, ”Supplementary Discipline”.

Video
Video brugt til bedømmelse af situationen:

Bemærk, at afgørelsesvideoer og link til disse pt. IKKE må deles offentligt grundet i gang-værende undersøgelser om GDPR-lovgivningen på dette område (Spiideooptagelser). Videoerne vil blive delt med Metal Ligaens direktører og DOPS-medlemmerne som en
nødvendig del af sagsbehandlingen OG til opbygning af vidensbank/referenceramme!

Den involverede klub/part må gerne anvende videomaterialet under sagsbehandling til privat/intern fremvisning, f.eks. i forbindelse med partshøringen. Metal Liga klubberne, Metal Liga dommerne og DOPS må ligeledes gerne anvende gøre internt brug af videomaterialet efter sagsbehandlingen til at udbrede kendskabet til Metal Ligaens referenceramme.

Partshøring
Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spillerens partshøring:
The puck goes to the corner, #42 goes to the puck, but turns and sees me at the same time. He touches the puck and basically stops right in front of me. I cannot stop but to avoid contact directly in his numbers, I make contact with his shoulder, and he has the time to get his arms up, hands to the glass and brace himself. It seems he was ready for a hit.

As soon as I touch him, he seems jump a bit making it look worse that it was. As far as I know, he played the rest of the game as well, so I feel the 2 minute penalty was punishment enough.

Klubbens partshøring:
Energy er enige med Arturs, at #42 ser #8 på vej i takling, og vælger at beskytte pucken ved at vende ryggen til ham. Det er umuligt for #8 at stoppe ved så kort varsel. Lige efter kontakt kan man se at #42 får hans hænder op inden han rammer banden, og nærmest spiringer fremad.
Sammenstød ser meget mere voldsomt end det burde, og #42 kunne også har valgt at skøjte imod banden, i stedet for at bremse op. Faktisk mener vi at der er snakke om embellishment, og en 2 min straf er passende.

Spilleregel anvendt
41.1 + 41.4: BOARDING
Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata:
Henrik Klinkvort, fmd.
Jesper Damgaard
Christian Vaagensø
Jan Bigum

Esbjerg Energy er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 18. oktober kl. 14:45 og har indsendt partsindlæg d. 19. oktober kl. 18.58.
Sagen er behandlet af udvalget på et telefonmøde d. 20. oktober.

Udvalgets argumentation
• Arturs Salija tilsidesatte hensynet til sin modspillers sikkerhed ved at gennemføre en tackling, som dommerne på isen vurderer som et brud på
Boarding-reglen, uagtet at de i momentet vælger at kategorisere denne som en minor penalty

• Tacklingen udføres med fart og tæt på banden og resulterer i, at Arturs Salijas modspiller rammer banden med stor kraft og uden god mulighed for at forsvare sig mod dette, da kontakten sker på bagsiden af kroppen.


OPTAKT: Esbjerg Energy-Aalborg Pirates SønderjyskE og Haag blæste Odense omkuld