Dommerne i Metal Ligaen er instrueret i at have følgende fokuspunkter i Metal Ligaen sæsonen 2021/22

De såkaldt ”Vedvarende Fokusområder” er lavet som instruks til spillere, trænere, dommere og fans og dækker områder som enten er særlige fokusområder for Metal Ligaen eller situationer/områder som opfattes som særligt udfordrende.

De er baseret på IIHFs nyudgivne regelbog og dennes fortolkning af spillereglerne og de enkelte situationer.

Spiideo-systemet
Med den nye regelbog og den samtidige installation af Spiideo systemet er der åbnet op for
brug af videoreviews i de situationer som regelbogen tillader.
Dvs. at:
* Dommerne kan hvis de ønsker det gennemse situationer hvor en spiller er idømt en stor straf, samt situationer hvor en spiller er idømt 2+2 min for høj stok.
* Efter et sådant gennemsyn kan dommeren komme til følgende konklusioner:
* Udvisningen står ved magt
* Udvisningen står ved magt, men straffes kun med en lille straf
* Ved en dobbelt lille straf kan denne ændres til en lille straf eller ingen straf
* Ingen situationer kan gennemses hvorefter straffen hæves

Metal Ligaen bruger i sæsonen 21/22 endvidere de såkaldte ”coach challenges” for udvalgte situationer der fører til en scoring:

o Off-side da pucken kom ind i zonen før scoringen

o Skulle spillet have været stoppet i angrebszonen inden en scoring (fx pucken ude af spil, håndpasning, høj stok mod pucken) – udvisninger kan ikke reviewes
o Interference mod målmanden før en scoring

En træner kan bede om et challenge de gange han ønsker det

a) Hvis gennemsynet viser, at træneren har ret så annulleres målet og tiden skrues tilbage til der hvor spillet skulle være stoppet
Hvis gennemsynet viser at det oprindelige kald var korrekt, så straffes det fejlende hold med en lille straf for forsinkelse af spillet første gang og med en dobbelt lille straf ved efterfølgende challenges der ikke bliver taget til følge

b) Video-reviews kan kun laves af situationer der er dækket af de relevante regler i regelbogen og kun til at bedømme situationer omkring mål/ikke mål, samt til at fastslå den korrekte tid på kampuret

GK Interference (ved målscoring)
 Det er intentionen i reglen at – især indenfor målfeltets rammer – skal målmanden have mulighed for at gøre sit job uden at blive ulovligt forhindret i dette af angribende spillere

 Samtidigt er det intentionen i reglen at minimal eller tilfældig kontakt uden egentlig indflydelse på målmandens muligheder for at gøre sit job ikke skal medføre at mål annulleres og/eller straffe idømmes den angribende spiller

 Bevæger en målmand sig udenfor målfeltet opgiver han mange af de beskyttelser han
nyder når han er indenfor målfeltets grænser

 Dommerne er instruerede i – indenfor spillereglerne – at anvende et fornuftsskøn og dermed sikre at en målmand har haft mulighed for at spille sin position/gøre sit job

 Installationen af Spiideo systemet giver trænerne mulighed for at challenge alle situationer hvor de mener at der var interference på målmanden inden pucken gik i mål

Farlige hændelser
De seneste år har der været stor fokus på farlige situationer med stort skadespotentiale.

Det kan være en svær balancegang mellem intentionen om at beholde det fysiske element i ishockey og at komme de farlige hændelser til livs.
Dommerne er instruerede i at holde fortsat fokus på de situationer i spillet der er farlige og har skadespotentiale.

Med den nye regelbog er der skærpede straffe for hhv. Checking from Behind og Illegal Check to the head.

Checking from Behind har nu en minimum straf på 5+GM, mens Illegal Check to the Head har mulighederne 2 min eller matchstraf.

Det er intentionen, at denne skærpelse af reglerne skal gøre yderligere i kampen mod de farlige tacklinger.

Spilforstyrrende elementer og stick-work
Der kunne i den forgangne sæson konstateres en tendens til at spilforstyrrende elementer som holding, hooking og interference blev en større del af dansk ishockey; dette er ikke acceptabelt.

Det er overfor dommerne indskærpet at der fortsat skal være fokus mod især:

 Stokforseelser der rammer hånd/arm på modstander (skadespotentiale)
 Interference mod spillere der forsøger at bringe sig i en spilbar position (ulovlige midler til at tage en dygtigere spiller ud)
 Brug af den frie hånd til at tage en modspiller ud når man har tabt et kapløb mod pucken (ulovlige midler til at tage en dygtigere spiller ud)
 Brug af staven som andet end et værktøj til at behandle pucken. Især slashings mod de såkaldt ”bløde” områder af en modspillers krop hvor der er stort skadespotentiale skal kaldes restriktivt (skadespotentiale)

Samtidigt med denne ”gen-fokusering” på de spilforstyrrende elementer i ishockeyen er det indskærpet overfor dommerne at for mange såkaldte ”phantom calls” er ødelæggende for både troværdighed og konsistens i kampafviklingen

Kneeing
Der har desværre været en opadgående tendens i antallet og farligheden af forseelser med knæet/forseelser begået mod bevægelsesapperatet på en modspiller.

Dommerne er instruerede i at rette øget fokus mod disse forseelser og straffe dem skarpt efter regelbogen.

Time Wasting
Der vil fortsat være stor fokus på ”Time Wasting” i forbindelse med kampafviklingen.

Det er overfor dommerne indskærpet fortsat at have fokus på at ingen hold trækker tiden ved følgende situationer:

 Udviste spillere skal straks og uden ophold begive sig til straffeboksen. Dommerne skal ikke tillade time wasting efter idømt udvisning. Dommerne skal ikke advare en spiller der trækker tiden – hvis dommeren skønner at spilleren prøver at trække tiden, skal der straks idømmes straf for ”delay of game”

 Kun spillere der har hhv. C eller A på brystet kan kommunikere med dommeren om fortolkningsspørgsmål. Dommerne er instruerede i ikke at tillade lange samtaler med det formål at enten påvirke dommerens kald eller trække tiden. I tilfælde hvor dommerne føler, at en forespørgsel har til formål at trække tiden er de instruerede I at advare pågældende spiller en gang og derefter at anvende de relevante regler for delay of game/usportslig optræden/dårlig opførsel. Som udgangspunkt er det indskærpet overfor dommerne, at såkaldt ”simple” udvisninger ikke skal være genstand for debat.

(se også afsnittet ”COVID-19 Regler og Procedurer”)

Diving og Embellishment
Diving og Embellishment forbliver desværre en del af ishockey.

Dommerne er instruerede i at udvise nul tolerance overfor både Diving og Embellishment når de mener kriterierne er opfyldt for dette.
Automatiske karantæner for gentagne Game Misconduct straffe.

I den nye regelbog vil ikke alle store straffe længere være forbundet med en automatisk game misconduct straf.

Som følge deraf vil følgende regler indføres for spillere der gentagne gange idømmes game misconduct straf:

1. Generelle straffe
En spiller der idømmes 3 game misconduct straffe i løbet af grundspillet/slutspillet efter følgende regler vil automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen):
(i) Slagsmål udenfor banen RULE 46
(ii) Incitere en modspiller til at begå en forseelse RULE 75
(iii) Blande sig i et igangværende slagsmål RULE 46
(iv) Deltage i et slagsmål uden at trøjen er fæstnet i fightstrap RULE 46
(v) Obskønt sprogbrug eller obskøn gestik RULE 75
(vi) Ikke rette sig efter en dommers anvisninger under slagsmål RULE 46
(vii) Tage trøjen af inden et slagsmål RULE 46
(viii) Deltage i et slagsmål for anden gang i en kamp RULE 46
(ix) Idømt 2 store straffe i samme kamp RULE 20
(x) Kaste staven ud af isen RULE 53

For hver yderligere idømt Game Misconduct straf idømt efter samme regler vil en spiller automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen).

Antallet af idømte Game Misconduct straffe der tælles med i det samlede regnskab nulstilles ved start af play-off.

2. Dårlig opførsel
En spiller der idømmes 2 game misconduct straffe i løbet af grundspillet/slutspillet efter følgende regler vil automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen):
(i) Abuse of Officials RULE 39

For hver yderligere idømt Game Misconduct straf idømt efter samme regler vil en spiller automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen).

Antallet af idømte Game Misconduct straffe der tælles med i det samlede regnskab nulstilles ved start af play-off.

3. Stokforseelser
En spiller der idømmes 2 game misconduct straffe i løbet af grundspillet/slutspillet efter følgende regler vil automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen):
(i) Buttending RULE 58
(ii) Crosschecking RULE 59
(iii) Hooking RULE 55
(iv) Slashing RULE 46
(v) Spearing RULE 62
For hver yderligere idømt Game Misconduct straf idømt efter samme regler vil en spiller automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen). Antallet af idømte Game Misconduct straffe der tælles med i det samlede regnskab nulstilles
ved start af play-off.

4. ”Fysiske” forseelser
En spiller der idømmes 2 game misconduct straffe i løbet af grundspillet/slutspillet efter følgende regler vil automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen):
(i) Boarding RULE 41
(ii) Charging RULE 42
(iii) Checking from behind RULE 43
(iv) Clipping RULE 44
(v) Elbowing RULE 45
(vi) Headbutting RULE 47
(vii) Interference RULE 56
(viii) Kneeing RULE 50
(ix) Tripping RULE 57

For hver yderligere idømt Game Misconduct straf idømt efter samme regler vil en spiller automatisk få en spilledags karantæne (i tillæg til evt. karantæne idømt for forseelsen). Antallet af idømte Game Misconduct straffe der tælles med i det samlede regnskab nulstillesved start af play-off.

Concussion Protocol
Dommerne er instruerede i at i alle tilfælde hvor dommerne mistænker, at en spiller er ramt i hovedet, så skal spilleren sendes i omklædningsrummet og checkes af kamplægen. I alle tilfælde hvor en spiller idømmes straf for ”Checking to the Head” skal den spiller der har været udsat for tacklingen sendes i omklædningsrummet og checkes af kamplægen. Dommerne er instruerede i ikke at sætte spillet i gang før en spiller har forladt is/spillerbænk og i at anvende reglerne om ”nægte at spille” hvis et hold ikke følger de givne anvisninger.