To direktører og to spillere sidder i Metal Ligaens kontraktudvalg

I henhold til DIU’s love, er der igen nedsat et Kontraktudvalg, der agerer som instans, såfremt der opstår en tvist, der ikke internt kan løses, imellem en spiller og en klub. Udvalget består af fire personer og er sammensat således til den kommende sæson:

1. Lars Skjødt, direktør Herlev Eagles
2. Henrik Andersen, direktør Frederikshavn White Hawks
3. Spiller fra Metal Ligaen (vælges op til sæsonen 23/24)
4. Spiller fra Metal Ligaen (vælges op til sæsonen 23/24)

Opgaver for Kontraktudvalget - konkret:
* Træffe hurtige afgørelser i eventuelle tvister/sager for spillere og klubber. Her skal der i sager altid være 100% enighed, ellers inddrages uvildig juridisk person, af hensyn til retssikkerheden.

* Deltage i op til 1-2 årlige møder pr. sæson (som Skypemøde), hvor fx nye tiltag, justering af
standardkontrakten, ønsker fra spillere/klubber m.m. drøftes