Læs og se kendelsen lige her

Udvalget for Spillersikkerhed

Afgørelse 16 – 2022/23

Spiller

Mads Eller, Rødovre Mighty Bulls

Forseelse

Slew‐Foot i kampen mellem Rødovre Mighty Bulls og Rungsted Seier Capital d. 03. marts 2023

Anmeldt af Rungsted Seier Capital.

Kategori

1 – Uforsigtigt

Karantæne

1 spilledage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

07.03.23 SønderjyskE vs. Rødovre Mighty Bulls

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Rungsted #33 kommer med Mads Eller lidt efter spillet ved blå linje.

Rungsted spilleren er bevidst om at Mads Eller kommer skøjtende efter ham og træder ind i Mads Ellers skøjtebane for at spærre hans fremdrift.

Mads Eller lader sin venstre skøjte ”trække” benene væk under Rungsted spilleren og følger op med ”trække” bevægelse med venstre arm. 

Dette er slew‐footing.

Der er ikke stor kraft i den bevægelse der fjerner benene bagfra på Rungstedspilleren, men bevægelsen i sig selv har stort skadespotentiale.

Mads Eller idømmes karantæne i 1 spilledag.

Afgørelsen er en flertalsafgørelse med stemmerne 3‐1

UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED

Jesper Damgaard, kst. fmd.

Sagsgennemgang

Video

Video brugt til bedømmelse af situationen kan ses via https://vimeo.com/805196350/fdfcff4435 

Partshøring

Situationen er anmeldt af Rungsted Seier Capital og har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub. 

Spilleren anfører at:

 han back‐checker og Rungstedspilleren skærer ”vejen” væk ved at træde ind foran

 han bruger sin arm for at komme forbi

Spilleregel anvendt

52.1. SLEW‐FOOTING

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Jesper Damgaard, kst. fmd.

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

Claus F. Christensen

Henrik Klinkvort har ikke deltaget i afgørelsen af denne sag.

Udenlandske ekspertgruppe medlemmer (vurdering af video)

Scott Zelkin, USA Hockey

Joel Hansson, IIHF

Mike Hicks, Viasat EIHL

Rødovre Mighty Bulls er informeret om anmeldelse og udbedt partsindlæg d. 4. marts

Rødovre Mighty Bulls har indsendt partsindlæg d. 5.  marts.

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 6. marts

Udvalgets argumentation

Rungsted #33 kommer med Mads Eller lidt efter spillet ved blå linje.

Rungsted spilleren er bevidst om at Mads Eller kommer skøjtende efter ham og træder ind i Mads Ellers skøjtebane for at spærre hans fremdrift.

Mads Eller lader sin venstre skøjte ”trække” benene væk under Rungsted spilleren og følger op med ”trække” bevægelse med

venstre arm.  Dette er slew‐footing.

Der er ikke stor kraft i den bevægelse der fjerner benene bagfra på Rungstedspilleren, men bevægelsen i sig selv har stort skadespotentiale.

Sammenholdt med Udvalgets afgørelse af 6. november 2022 hvor en spiller blev idømt 3 spilledages karantæne, finder udvalget farten i bevægelsen væsentlig lavere. 

Mads Eller idømmes karantæne i 1 spilledag.

Afgørelsen er en flertalsafgørelse med stemmerne 3‐1

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold ‐ indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør‐ og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør‐ og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator”

der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt

vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2022/23 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet‐at‐ home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk 

En anke har normalt ikke opsættende virkning


OPTAKT: SønderjyskE-Rødovre MB OPTAKT: Herlev Eagles-Herning Blue Fox