Dommerskøn kan ikke omgøres, lyder konklusionen

Afgørelse i protestsagen fra Metal Ligae kamp 1907_22 mellem Odense Bulldogs og Rungsted Seier Capital

Som Turneringsleder for Metal Ligaen har jeg i dag truffet nedenstående afgørelse i den af Rungsted Seier Capital indgivne protest.

Rungsted Seier Capital har nedlagt protest under kampen mellem ODB og RSC afviklet den 21. september med resultatet 5-4 (GWS). Protesten er nedlagt umiddelbart efter kampens afslutning til kampens dommere og er fulgt op med indsendelse af skriftlig protest, samt indbetaling af protest gebyr.            

Rungsted har nedlagt påstand om, at det bonuspoint der tildeles vindere af de såkaldte ”GWS” skal tildeles Rungsted, da de var eneste hold der scorede i første 6 straffeslag.

Kampen mellem Odense og RSC ender uafgjort og der bliver ikke scoret i overtiden.
Da straffeslagene begynder redder RSC målmanden Odenses første straffeslag.
Herefter kører RSC spiller #21 Nicholas Moutry mod Odenses mål og scorer.
Videomaterialet i Spiideo tid 02:35:06 viser tydeligt at RSC #21 scorer, at pucken rammer sidenettet inde i målet, går igennem netmasken og bliver slynget retur.
Dommerne laver et videoreview og konkluderer fejlagtigt at RSC #21 ikke har scoret.
Der bliver ikke scoret yderligere under de seks første straffeslag (tre til hvert hold).
Efterfølgende bliver der afviklet yderligere straffeslag , Odense scorer og kåres som vinder.

Protesten har været fremsendt til modstanderholdet Odense Bulldogs og kampens dommere.

Ole Nielsen har for Odense Bulldogs svaret, at de ikke har yderligere information at bibringe sagen.

Kampens dommere har svaret at:

Hermed vores statement ifb. officiel protest indgivet fra Rungsted Seier Capital, vedr. underkendt mål i straffeslag.

RSC kører mod mål, og sender et skud afsted mod højre stolpe. Pucken kommer retur fra hvad der ligner sidenettet, på en unormal måde.

Vi er i tvivl om hvorvidt den er i mål eller ej, og laver derfor review.

Ved review går vi frame by frame på mål-kameraet, og med de billeder vi ser, konkluderer vi, at pucken ikke er indenfor målrammen, og vinker målet af.

Da vi kommer ud efter kampen, ser vi igennem igen, og kan nu konkludere at det burde være et godkendt mål. Umiddelbart har systemet sluppet den ene frame lige umiddelbart inden pucken krydser linjen, hvilket gør at vi misser målet.

Vi tjekker ikke efter huller, eller ser andre vinkler end "VAR right" da vi ud fra vores review var sikre på kaldet.

Vi har taget fejl, og Rungsted burde have været tildelt et mål.

Fra Spilleregel 37.2 ”Goal Review Procedures” gengives følgende bestemmelse:

Any potential goal requiring Video Review must be reviewed prior to and/or during the next stoppage of play. No goal may be awarded (or disallowed) as a result of a Video Review once the puck has been dropped and play has resumed.

ooOOOoo

Protesten er afgivet korrekt jf. DIUs Turneringsbestemmelsers kapitel IV, §1, stk. a.

Som Turneringsledes skal jeg herefter udtale følgende:

 

  • Videomaterialet godtgør udenfor enhver tvivl, at pucken blev skudt lovligt i nettet på RSCs første forsøg i straffeslagskonkurrencen
  • Dommerne gennemså situationen på Spiideo systemet og skønnede her, at pucken ikke var skudt lovligt i nettet, gik på isen og signalerede dette
  • Kampen blev derefter sat i gang med ODBs andet forsøg i straffekonkurrencen
  • Efter totalt set 16 forsøg blev kampen afgjort af ODB

Selvom videoen viser, at dommernes skøn i forhold til om pucken er kommet lovligt i målet, efterfølgende kan konstateres at være særdeles ukorrekt, så er det stadig det; et dommerskøn.

Dommerne har ikke faktuelt overtrådt nogle spilleregler og idet kampen er sat i gang igen efter gennemsyn af situationen, er dommerens skøn og kendelse på isen endelig.

Der findes følgelig ikke mulighed for at ændre et sådant skøn post-game.

Som turneringsansvarlig for Metal Ligaen træffer jeg derfor følgende afgørelse: 

Den af Rungsted Seier Capital indsendte protest tages ikke til følge

Ankevejledning

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk

Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, er afgørelsen endelig.

Augustenborg, 23. september 2022

Kim Pedersen

Ligachef, Metal Ligaen


Skuffet Rungsted-direktør afstår fra at anke OPTAKT: Aalborg Pirates-Frederikshavn White Hawks