Se video og kendelse lige her

Udvalget for Spillersikkerhed

-

Afgørelse 5 – 2022/23

Spiller

David Grubak, Rungsted Seier Capital

 

Forseelse

Dårlig opførsel i kampen d. 2. november mellem Rungsted Seier Capital og Rødovre Mighty Bulls

 

Kategori

1 – Uforsigtig

 

Karantæne

1 spillerdag, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

 

04.11.22      Esbjerg Energy vs. Rungsted Seier Capital

 

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Efter det afgørende straffeslag i kampens GWS kører David Grubak mod Rungsteds udskiftningsbænk.

 

Ca. 2 meter fra bænken bliver han mødt af en holdkammerat på isen og i den forbindelse kaster David Grubak sin stav ud af banen og op på tilskuerpladserne hvor en gruppe tilskuere må dukke sig for den flyvende stav.

 

Interaktion med tilskuere fysisk eller ved at kaste stav eller andre dele af sit udstyr ud fra isen er 1) en potentielt farlig handling og 2) den dårlige opførsel bringer spillet i miskredit.

 

David Grubak idømmes karantæne i 1 spilledag.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED

 

Henrik Klinkvort

Udvalgsformand

Sagsgennemgang

 

Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen)

Ikke idømt straf i kampen – sag optaget efter spilleregel 5.

 

 

Video

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

 

Spillerens klub anfører at:

 

  • den beklager situationen dybt
  • den har tillid til at Udvalget vil træffe en til situationen passende afgørelse

 

Spillerens klub har ikke yderligere at tilføje sagen.

 

Spilleregel anvendt

53.5. GAME MISCONDUCT PENALTY

A Game Misconduct Penalty shall be imposed on a Player who intentionally throws their stick or any part thereof or any other object or piece of equipment outside the Playing Area.

 

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Claus F. Christensen

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

 

Udenlandske ekspertgruppe medlemmer (vurdering af video)

 

Joel Hansson, IIHF

Mike Hicks, EIHL

 

Rungsted Seier Capital er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 3. november kl. 10.46.

 

Rungsted Seier Capital har indsendt partsindlæg d. 3. november kl. 11.15

 

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 3. november kl. 17.00

 

Udvalgets argumentation

Efter det afgørende straffeslag i kampens GWS kører David Grubak mod Rungsteds udskiftningsbænk.

 

Ca. 2 meter fra bænken bliver han mødt af en holdkammerat på isen og i den forbindelse kaster David Grubak sin stav ud af banen og op på tilskuerpladserne hvor en gruppe tilskuere må dukke sig for den flyvende stav.

 

Interaktion med tilskuere fysisk eller ved at kaste stav eller andre dele af sit udstyr ud fra isen er 1) en potentielt farlig handling og 2) den dårlige opførsel bringer spillet i miskredit.

 

Resume:

 

  • David Grubaks handling burde have medført idømmelse af Game Misconduct
  • Det er uacceptabelt for spillere at interagere med tilskuere på en måde der involverer fysisk kontakt/fare for tilskuerne ved at udstyr bliver kastet ud af banen.

 

Der er ikke tidligere sager af relevans for udmåling af straf.

 

På baggrund af ovenstående idømmes David Grubak karantæne i 1 spilledag for en Dårlig opførsel forseelse i kategori 1.

 

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2022/23 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

 

 

Kategoriseringer

 

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af

en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller

burde have indset var uundgåelig.

 

Straframme er 1‐2 spilledages karantæne

 

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden

logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen

medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne

kategori.

 

Strafferamme er 2‐4 spilledages karantæne

 

Kategori 3 – ”Hensynsløs”

Handlingen er i sin natur farlig og kan opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller.

 

Handlingen er af en karakter hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte

den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko.

 

Strafferamme er 5+ spilledages karantæne. Karantæner idømt efter kategori 3 kan være

tidsbestemte karantæner.


OPTAKT: Herning Blue Fox-Aalborg Pirates OPTAKT: Rødovre Mighty Bulls-Odense Bulldogs