Se dommen og videoen bag kendelsen her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på post game review af en situation i kampen mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates d. 19. oktober 2021 - indledt Disciplinærsag mod Jacob Møller Jensen, Aalborg Pirates.

 

-o0o- Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1.  Spiller

Jacob Møller Jensen

 

2.  Dommerens indberetning

Sagen optaget efter regel 28.1 Supplerende Disciplinære Foranstaltninger.

3.  Video

https://vimeo.com/637792914/402ab07231

4.  Partshøring

Trin

Aktion

Dato

Tidspunkt

1

DOPS får sag til review

20-10-2021

00.26

2

DOPS optager Disciplinærsag

20-10-2021

13.00

3

AAP underrettes om sag og anmodes om partshøring

20-10-2021

13.00

4

Sag berammes til 22. oktober kl. 09.00

20-10-2021

13.00

5

AAP indsender partsindlæg

20-10-2021

22.51

6

DOPS sagsmøde

22-10-2021

09.00

7

Sagsakter færdiggøres, video udarbejdes

22-10-2021

11.00

 

8

Afgørelse fremsendes til AAP- offentliggørelse fastsættes til 22. oktober kl.15.00

 

22-10-2021

 

11.30

9

Afgørelse offentliggøres på www.metaligaen.dk

22-10-2021

15.00

 

 

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager. Sagsbehandlingens tidslinje:

Garth Murray (AAP)

 

Jacob was gliding into DZ position, he went to play the puck on Hjulmand near the blue line, who had turned up. Jacob is focused on the puck as can be seen clearly by his head/stick position and where he is looking. Hjulmand stumbles a bit and turns his back at the last second and gets around the puck, which put himself in a vulnerable position. Jacob continued his glide and played the body while respecting the vulnerability of Hjulmand, he doesn’t extend his arms and push, he pulls them back, which lessons the contact.

It’s the players responsibility to recognize a vulnerable player, but hockey is a fast game and I believe Jacob did what he could do to lesson the contact with a split second decision on a player turning his back.

Jacob Møller Jensen

Jeg kommer glidende og ser Esbjergs nr. 20 komme med pucken, i det jeg vil søge nærkontakt med ham vender han sig. Jeg tager ingen skøjtetag ind i tacklingen, det  var aldrig min intention at gøre situationen farlig for min modstander.

5.  Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 41 BOARDING

A boarding penalty shall be imposed on any Player who checks or pushes a defenseless opponent in such a manner that causes the opponent to hit or impact the Boards violently or dangerously

6.  Deltagende udvalgsmedlemmer

 Henrik Klinkvort, fmd. Jesper Damgaard, Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen Tobias Kisum

 Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 7.  Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 22. oktober kl. 12.00

Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen

 I forbindelse med sagsbehandlingen af denne og en relateret sag har videomaterialet været forelagt udvalgets udenlandske ekspertgruppe fra IIHF, USA Hockey, Hockey Canada, SHL og EIHL.

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

 • Der er ikke tale om en hensynsløs tackling bagfra
 • Farten i kropskontakten er ikke overdrevent høj
 • Der er snarere om en uforsigtig og unødvendig kontakt som burde være undgået

Forseelsen kategoriseres som følge deraf i kategori 1 – ”Uforsigtigt”

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

 Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.

Straframme er 1-2 spilledages karantæne

 Udmåling af karantænelængde

På baggrund af det udarbejdede videomateriale, de indhentede ekspertgruppe opionions og det indsendte partsindlæg har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

at:

 • Udvalgets ekspertgruppe opinions godtgør, at sagen skal behandles efter regel 41 Boarding

 • Videomaterialet godtgør
  • at Jacob Møller Jensen glider fra toppen af ca. midt på face-off cirklen mod EEN #20 der står med pucken ved banden
  • at Jacob Møller Jensen burde have identificeret at EEN #20 var i en sårbar position og som følge deraf burde have gjort et større forsøg på at minimere kontakten/drejet af
  • at Jacob Møller Jensen med sin kontakt overtræder regel 41 da han ”skubber” EEN #20 – i en sårbar position – ind i banden således at EEN #20 falder farligt ind mod denne

Selvom udvalget anerkender, at ishockey er et hurtigt spil, så er udvalget samtidigt af den opfattelse at spillere – især på dette tidspunkt af en kamp hvor stillingen er 0-6 – bør være ekstra opmærksomme på sine modspillere.

Denne opmærksomhed havde Jacob Møller Jensen ikke i den gældende situation.

Jacob Møller Jensen burde i kampen have været idømt straf for Boarding.

Udvalget idømmer Jacob Møller Jensen karantæne i 1 spilledag.

8.  Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 22.10.21                                   Aalborg Pirates vs. Herning Blue Fox

9.  Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metalligaen.dk d. 22. oktober kl. 15.00

 

10.  Disciplinærafgift

Aalborg Pirates faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 

11.  Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2021/22 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk En anke har normalt ikke opsættende virkning.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.


Herning tæt på Metal Final4 efter sejr i straffeslag OPTAKT: Aalborg Pirates-Herning Blue Fox