Se dommen fra Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Jonatan Nielsen, Rødovre Mighty Bulls, for en situation fra Metal Liga træningskampen Rødovre Mighty Bulls vs. Rungsted Seier Capital d. 11. september 2020.

 

 

-o0o-

                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 

 1. Spiller 

Jonatan Nielsen

 

 1. Dommerens indberetning

 

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5

 

 1. Video

 

 

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Rødovre Mighty Bulls fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og d. 11. september kl. 22.34 via e-mail. Udvalget for Spillersikkerhed besluttede at spærre Jonatan Nielsen under sagsbehandlingen.

 

Rødovre Mighty Bulls indsendte partsindlæg d. 13. september kl. 10.04 via e-mail.

 

Jørgen Illemann:

I tiden 00:04 i dit klip kigger Joakim over venstre skulder og må formodes at se ham komme og må være klar over der kommer en tackling. I tiden 00:05 er de skulder mod skulder klar til en ‘ren tackling’. Samtidig strækker Joakim dig ud efter pucken og bliver dermed ‘lidt lavere’ Kort efter de er skulder mod skulder vender Joakim ryggen til og får dermed tacklingen i ryggen. (Selvforskyldt efter de et split sekund forinden var skulder mod skulder) Så er det indiskutabelt at farten er for høj og voldsom. Ud fra ovenstående synes jeg de 5+GM er helt korrekt, men ikke at handlingen er grov nok til at skulle medføre karantæne.

 

Jørgen Illemann

 

 

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 122 – CHARGING

 

DEFINITION: A player who, after skating towards an opponent, checks him with unnecessary force or who runs at or jumps into an opponent. This rule is superseded by all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 

 

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Claus Fonnesbech Christensen

Christian Vaagensøe

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 15. september 2020.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

 

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset var uundgåelig.

 

Straframme er 1-2 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Det er ubestridt, at Jonatan Nielsen tackler sin modspiller ind i banden
 • Videoen viser, at Jonatan Nielsen starter sit tilløb mod tacklingen ca. 25 væk fra der hvor tacklingen sættes og at han sætter fart stort set hele vejen ned mod tacklingen
 • Videoen viser at JNs modspiller har orienteret sig bagud og ved at JN er på vej ned i tacklingen; desuden at han – kort før JN tackler – vender ryggen til i et forsøg på at undgå denne
 • I det store og hele finder udvalget det af Jonatan Nielsen indsendte partsindlæg plausibelt i forhold til beskrivelsen af handlinger fra JN ifb. tacklingen

 

Det faktum at JNs modspiller vender ryggen til kort inden tacklingen sættes ind gør, at JN ikke med rimelighed kunne forudse at tacklingen ville ende i ryggen.

 

Dog burde JN have været bevidst om at 20-22 meters acceleration ville gøre at tacklingen ville blive unødvendigt voldsom uanset hvordan tacklingen ville blive udført.

 

Jonatan Nielsen har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Jonatan Nielsen karantæne i 1 spilledag.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   18. september                                                    Frederikshavn White Hawks vs. Rødovre Mighty Bulls

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 16. september kl. 10.00

 

 1. Disciplinærafgift

Rødovre Mighty Bulls faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


FØR METAL LIGA-STARTEN: Rungsted Seier Capital FØR METAL LIGA-STARTEN: Esbjerg Energy