Se dommen lige her

Spiller
Joshua Winquist, Esbjerg Energy
Forseelse
”Checking to the head and neck area” i kampen d. 13. oktober 2023 mellem Esbjerg Energy og SønderjyskE i Metal Ligaens grundspil. Forseelsen blev vurderet til en major penalty på isen og siden gennemset på video, hvor dommerne vælger at lade straffen falde helt. DOPS har initieret review af sagen på baggrund af DOPS tag i Spiideo fra kampen supervisor.

Kategori
1 – Uforsigtigt

Karantæne
1 kampdag, som afsones i følgende kamp i Metal Ligaen:
17.10.2023 Frederikshavn White Hawks vs. Esbjerg Energy

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse
Joshua Winquist vurderes at ramme sin modspiller i hovedet som det første kontaktpunkt i tacklingen i Esbjergs forsvarszone. Joshua Winquist sætter ikke fart inden tacklingen, tackler ikke opad og ændrer ikke retning inden tacklingen initieres, hvorimod Sønderjyskes spiller ej heller gør kontakten straffri ved at ændre på sin placering eller ikke have fokus fremadrettet.

CTTH reglen tildeler den tacklende spiller et stort ansvar for kontaktpunktet og i dette tilfælde vurderes tacklingen at ramme hovedet først og derefter resten af kroppen og dette ansvar påhviler den tacklende spiller.

Med bangrund i Joshua Winquists handlinger op til og under tacklingen vurdrer udvalget hændelsen som uforsigtig/tilfældig, men dog med det
forkerte kontaktpunkt. For handlingen idømmes Joshua Winquist derfor karantæne i 1 spilledag.

Afgørelsen er enstemmig.
UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED
Henrik Klinkvort
Udvalgsformand

Sagsgennemgang
Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen) Sagen er optaget jf. regel 28, ”Supplementary Discipline”.

Video
Video brugt til bedømmelse af situationen:

Bemærk, at afgørelsesvideoer og link til disse pt. IKKE må deles offentligt grundet igang-værende undersøgelser om GDPR-lovgivningen på dette område (Spiideooptagelser).

Videoerne vil blive delt med Metal Ligaens direktører og DOPS-medlemmerne som en nødvendig del af sagsbehandlingen OG til opbygning af vidensbank/referenceramme! Den involverede klub/part må gerne anvende videomaterialet under sagsbehandling til
privat/intern fremvisning, f.eks. i forbindelse med partshøringen. Metal Liga klubberne, Metal Liga dommerne og DOPS må ligeledes gerne anvende gøre internt brug af videomaterialet efter sagsbehandlingen til at udbrede kendskabet til Metal Ligaens referenceramme.

Partshøring
Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spillerens partshøring:
We are playing 3 on 3, so man on man, and my man ia attempting a shot. I am closing my gap, trying to get stick on puck, so he doesn´t get a shot through. The shot gets through, I follow the pucks direction and can see that we will win that loose puck and I have to get open. My only intention is to block the puck, then get up ice for an offensive attack. I don´t even see where the shooter is as I am following the puck, after it leaves his stick.

Klubbens partshøring:
Vi ser at #91 forsøger at sæt en stave på pucken, men misser. Han følger puckens retning, derefter skøjter frem for at modtage en evt. pasning. SE´s spiller, efter hans afslutning forsøger at undgå en sammenstød. #91 viser ikke tegn på at vil takle SE spilleren, da hans hoved er
drejet imod puckens retning, og #91 fortsætter bare hans fremdrift opad isen Uheldigvis er der en sammenstød, dommerne stopper spillet, og derefter annullerer udvisningen da det tydeligt ikke er intentionen at takle, og sammenstødet er ikke andet end uheldigt. Vi mener faktisk at hvis SE spilleren ikke forsøger at undgå #91, vil der ikke ske noget andet end en lille sammenstød.

Spilleregel anvendt
48.1 – CHECK TO THE HEAD AND NECK AREA
Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata
Henrik Klinkvort, fmd.
Jesper Damgaard
Christian Vaagensø
Jan Bigum

Esbjerg Energy er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 14. oktober kl. 20:14 per telefon og har indsendt partsindlæg d. 16. oktober kl.
07.49. Sagen er behandlet af udvalget på et telefonmøde d. 16. oktober.

Udvalgets argumentation
• Joshua Winquist forværrer ikke kontakten, da han undlader at sætte ekstra fart, tackle opad-rettet eller ændre retning, blot rammer han sin modspillers hoved som første kontaktpunkt.
• Udvalget har lagt stor værdi i ovenstående og selvom udvalget kan konstatere en minimal bevægelse af Joshua Winquists venstre arm lige inden/under tacklingen, så vurderes dette ikke til at være årsagen til hovedkontakten.
• Joshua Winquist straffes derfor udelukkende på det ansvar, regelbogen tilskriver den tacklende spiller omkring tacklingens første kontaktpunkt, som i denne situation vurderes til at være modstanderes hoved- og halsregion.

I sagsbehandlingen har udvalget inddraget tidligere afgørelser som referenceramme.


OPTAKT: Frederikshavn White Hawks-Esbjerg Energy GOALSHOW: Se målene fra Rødovre-SønderjyskE