Se dommen fra Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Martin Larsen, Odense Bulldogs, for en situation fra Metal Liga træningskampen SønderjyskE vs. Odense Bulldogs d. 1. september 2020.

-o0o-

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 1. Spiller 

Martin Larsen

 1. Dommerens indberetning

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5 – ingen dommerindberetning

 1. Video

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og d. 1. september kl. 22.53 via e-mail. Udvalget for Spillersikkerhed besluttede ikke at spærre Martin Larsen under sagsbehandlingen.

 

Odense Bulldogs indsendte partsindlæg fra spiller d. 2. september kl. 10.31 via e-mail.

 

Martin Larsen:

I slutningen af 2. periode modtager nr. 19 fra mit hold pucken bag modstanderens mål, hvor han derefter bliver tacklet i hals/hovedregionen. Efterfølgende skøjter nr. 16 fra vores hold ned for at ”stå op” for sin holdkammerat der ligger helt stille på isen og har ondt. Det ender med nr. 16 står alene med to mand og ”slås”. Jeg vælger derfor at skøjte ned og hjælpe ham. Det ender så med jeg selv står med 2 mand bag målet og ”slås”. Grunden til, at man smider hanskerne under en ”hockeyslåskamp” er, at man kan gøre mere skade på modstanderens ansigt med dem på. Så det er et tegn på gensidig respekt og sikkerhed når man kaster kasterne.

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 141 – FIGHTING

 

DEFINITION: A player who repeatedly punches an opponent during game action, after a whistle, or any time during the regular course of a game during a prolonged player confrontation.

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Claus Fonnesbech Christensen

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 5. september 2020.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Overtrædelser af det udsendte COVID-19 regelsæt kategoriseres som udgangspunkt i kategori 1 ”Uforsigtigt”.

 

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

 

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset var uundgåelig.

 

Straframme er 1-2 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Det er ubestridt, at Martin Larsen smider handskerne og starter et sekundært slagsmål efter en tackling på en medspiller
 • Videoen viser, at Martin Larsen straks at en medspiller har initieret det primære slagsmål smider handskerne og initierer et sekundært slagsmål med en modspiller
 • I det store og hele finder udvalget det af Martin Larsen indsendte partsindlæg plausibelt i forhold til beskrivelsen af handlinger fra ML ifb. det sekundære slagsmål

 

Udvalget har i sin afgørelse lagt vægt på vigtigheden af at det udsendte COVID-19 ikke overtrædes.

 

Martin Larsen har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Martin Larsen karantæne i 1 spilledag.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   18. september                                                    Aalborg Pirates vs. Odense Bulldogs

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 7. september kl. 10.00

 

 

 1. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


MADS ELLER skifter til SønderjyskE TO SPILLEDAGES KARANTÆNE til Brandon McNally, Odense Bulldogs