Se dommen fra Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Brandon McNally, Odense Bulldogs, for en situation fra Metal Liga træningskampen SønderjyskE vs. Odense Bulldogs d. 1. september 2020.

-o0o-                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 1. Spiller 

Brandon McNally

 1. Dommerens indberetning

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5 – ingen dommerindberetning

 1. Video

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og d. 1. september kl. 22.51 via e-mail. Udvalget for Spillersikkerhed besluttede ikke at spærre Brandon McNally under sagsbehandlingen.

 

Odense Bulldogs indsendte partsindlæg fra spiller d. 2. september kl. 10.27 via e-mail.

 

Brandon McNally:

At the end of the second period I saw a player on Sønderjyske hit one of my teammates behind the net. I thought it was a dirty, illegal check from behind and to the head so in response to that hit I dropped my gloves to stand up and protect my team mate. 

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 141 – FIGHTING

 

DEFINITION: A player who repeatedly punches an opponent during game action, after a whistle, or any time during the regular course of a game during a prolonged player confrontation.

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Claus Fonnesbech Christensen

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 5. september 2020.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Overtrædelser af det udsendte COVID-19 regelsæt kategoriseres som udgangspunkt i kategori 1 ”Uforsigtigt”.

 

Udvalget har dog her skønnet, at der – udover overtrædelsen af det udsendte regelsæt – også er tale om en overtrædelse af princippet om ”willing combatants” iforbindelse med evt. slagsmål.

 

Forseelsen er som følge derefter kategoriseret i kategori 2 ”Groft Uagtsomt”

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

 

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

 

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Det er ubestridt, at Brandon McNally starter en slagsmål efter en tackling på en modspiller
 • Videoen viser, at Brandon McNally straks efter tacklingen på en af sine medspillere smider handskerne og initierer et slagsmål med den modspiller der satte tacklingen
 • Videoen viser, at der ikke er tale om et slagsmål med såkaldt ”willing combatants”

 

I forbindelse med udmålingen af straflængde har udvalget både kigget på vigtigheden af at det udsendte COVID-19 regelsæt ikke overtrædes, samt det faktum at der er tale om et slagsmål mellem ”unwilling combatants” 

 

Brandon McNally har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Brandon McNally karantæne i 2 spilledage.

 

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   18. september                                                    Aalborg Pirates vs. Odense Bulldogs

Metal Ligaen   22. september                          Odense Bulldogs vs. Herlev Eagles

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 7. september kl. 10.00

 

 1. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


EN SPILLEDAGS KARANTÆNE til Martin Larsen, Odense Bulldogs FIRE SPILLEDAGES KARANTÆNE til Mathias Max Rasmussen, Odense Bulldogs