Se dommen fra Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Mathias Max Rasmussen, Odense Bulldogs, for en situation fra Metal Liga træningskampen SønderjyskE vs. Odense Bulldogs d. 1. september 2020.

-o0o-                      

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 1. Spiller 

Mathias Max Rasmussen

 1. Dommerens indberetning

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5 – ingen dommerindberetning

 1. Video

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og d. 1. september kl. 22.45 via e-mail. Udvalget for Spillersikkerhed besluttede ikke at spærre Mathias Max Rasmussen under sagsbehandlingen.

 

Odense Bulldogs indsendte partsindlæg fra spiller d. 3. september kl. 08.09 via e-mail.

 

Mathias Max Rasmussen:

I situationen prøver jeg at holde den blå linje og dermed spillet inde i offensiv zone. For at gøre dette vurderer jeg at det i situationen er nødvendigt at sætte en tackling på modstanderen for at stoppe hans løb frem i banen og dermed vinde pucken tilbage. 

 

I forbindelse med selve tacklingen, føler jeg at jeg kommer ind med skulderen sænket, dog med en lidt skæv vinkel grundet at Odense spilleren bag ham ikke får presset ham tilstrækkeligt og derfor gør at Mikkel kan trække en smule ind i banen, hvilket resulterer i at tacklingen bliver udført lidt akavet og derfor kan fremstå som at jeg prøver at hoppe for at ramme højt på ham, hvilket ikke er tilfældet.

 

Det har aldrig været min hensigt at skade Mikkel på nogen som helst måde. Han er både tidligere holdkammerat og stadig en god ven, og jeg havde kontakt med ham samme aften for at sikre mig han havde det okay.

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Claus Fonnesbech Christensen

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 5. september 2020.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Med henvisning til videomaterialet og det indsendte partsindlæg finder udvalget, at forseelsen var unødvendig og uden tanke på eventuelle konsekvenser for modspilleren og har derfor indplaceret forseelsen i kategori 2 ”Groft Uagtsomt”

 

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

 

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

 

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Det er ubestridt, at Mathias Max Rasmussen tackler sin modspiller omkring blå linje
 • Videomaterialet sandsynliggør – efter udvalgets vurdering – i overvejende grad ikke det partsindlæg som Mathias Max Rasmussen har indsendt
 • Videoen viser, at Mathias Max Rasmussens modspiller er puckfører og lovlig at tackle
 • Videoen viser, at Mathias Max Rasmussen har godt overblik over situationen
 • Videoen viser, at Mathias Max Rasmussen kører ind i tacklingen med skulderen sænket
 • Videoen viser, at Mathias Max Rasmussen eleverer i tacklingen og ender med at løfte begge skøjter fra isen
 • Videoen viser, at Mathias Max Rasmussen ”sætter” sin skulder direkte i hovedregionen på sin modspiller

 

 

I forbindelse med udmålingen af straflængde har udvalget kigget på de afgørelser der er givet for Checking to the Head forseelser i indeværende og forrige sæson.

 

Mathias Max Rasmussen har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

 

Det er udenfor enhver tvivl, at det er Mathias Max Rasmussens ansvar at sætte den tackling han gennemfører i kroppen/på skulderen af sin modspiller.

 

Dette ansvar svigter Mathias Max Rasmussen med den måde han gennemfører tacklingen.

 

Der har gennem de sidste mange sæsoner været skærpet opmærksomhed på skadespotentialet ved hoved tacklinger og tacklende spillers ansvar for at tage hensyn til dette.

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Mathias Max Rasmussen karantæne i 4 spilledage.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   18. september                                                    Aalborg Pirates vs. Odense Bulldogs

Metal Ligaen   22. september                          Odense Bulldogs vs. Herlev Eagles

Metal Ligaen   25. september                                                    Odense Bulldogs vs. Herning Blue Fox

Metal Ligaen   29. september                                                    SønderjyskE vs. Odense Bulldogs

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 7. september kl. 10.00

 

 1. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.

 


TO SPILLEDAGES KARANTÆNE til Brandon McNally, Odense Bulldogs Pasanen forventer yderligere forstærkning til truppen