Læs dommen og se hvorfor Johansson må sidde ude lige her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har på baggrund af post game-review af en situation fra kampen d. 3. december mellem Herlev Eagles og Rødovre Mighty Bulls indledt Disciplinærsag mod Anton Johansson, Herlev Eagles.

-o0oFølgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 1. Spiller

Anton Johansson

 1. Dommerens indberetning

Sagen optaget efter regel 28.1 Supplerende Disciplinære Foranstaltninger.

 1. Video
 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Sagsbehandlingens tidslinje:

Partshøring

Rödovres spelare åker baklänges i hög fart i mittzonen vänder sedan till framlänges men har hela tiden blicken bakåt i banan, han tittar inte en enda gång framåt i banan för att se var Herlevs spelare befinner sig. Han väntar på pass från medspelare, i det momentet han ska ta emot pass av medspelare får Herlev spelare nr 19 klubban på pucken och pucken tappar fart. Herlev spelare nummer 6 kommer direkt från båset utan att ta några skär och sätter in en korrekt tackling som träffar i bröstet på Rödovres spelare nummer 9. Det är ingen satsning utan snarare kan man se att Herlev spelare tar av fart i tacklingen för att inte skada rödovre spelare därav fallet efter tacklingen.

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 56 INTERFERENCE

The Referee, at their discretion, may assess a Match Penalty if, in their judgment, the Player recklessly endangers their opponent by an “interference or a late-hit”. Such assessment of reckless endangerment shall be based on the severity of the infraction, severity of the contact, the degree of violence and the general reprehensibility involved

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd.

Trin Aktion Dato Tidspunkt

1 DOPS får sag til review 04-12-2021 17:30

2 DOPS optager Disciplinærsag 05-12-2021 18.45

3 HRL underrettes om sag og anmodes om partshøring 05-12-2021 19.20

4 Sag berammes til 6. december kl. 16.00 05-12-2021 19.20

5 FRW indsender partsindlæg 06-12-2021 11.34

6 DOPS sagsmøde (fremflyttet pga. sent partsindlæg) 06-12-2021 16.00

7 Afgørelse fremsendt til HRL - offentliggørelse fastsættes til 07. december kl.10.00 06-12-2021 17.15

8 Sagsakter færdiggøres, video udarbejdes 06-12-2021 17.15

9 Afgørelse offentliggøres på www.metaligaen.dk 07-12-2021 10.00

Jesper Damgaard,

Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

Tobias Kisum

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs administration

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 6. december kl. 16.00

Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

Videoen viser at Anton Johansson gennemfører en hård og unødvendig tackling på en spiller der klart ikke er puckfører og er i en sårbar position.

Forseelsen kategoriseres i kategori 2 – ”Groft uagtsomt”

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren. Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

at:

* Videomaterialet godtgør, at Anton Johanssons tackling har hovedparten af sin energi i toppen af kroppen på modspilleren og at der således ikke er tale om et Illegal Check to the Head

* Videomateriale godtgør endvidere, at modspilleren aldrig har været puckfører i spilsituationen – pucken er 2-3 m væk da Anton Johansson sætter tacklingen

* Videomaterialet godtgør, at modspilleren har drejet sig bagud i en sårbar position og ikke har mulighed for at forberede sig på tacklingen

* Fokus på tacklingen kan således ikke være at vinde pucken, men udelukkende at straffe modspilleren fysisk Dette er interference.

Anton Johansson har ikke status som repeat offender.

Videoen fra denne situation viser med tydelighed, at tacklingen sættes på en spiller der ikke er puckfører og dermed ikke er ”check-able” Anton Johanssons modspiller er i en sårbar situation og Anton Johansson havde muligheden for at dreje med modspilleren men vælger i stedet at sætte en hård tackling.

Sådanne tacklinger tilsidesætter hensynet til en modspillers sikkerhed.

Udvalget for Spillersikkerhed har som følge deraf idømt Anton Johansson 2 spilledages

karantæne.

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 07.12.21 Herlev Eagles vs. Aalborg Pirates

Metal Ligaen 10.12.21 SønderjyskE vs. Herlev Eagles

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 7. december kl. 10.00

 1. Disciplinærafgift

Herlev Eagles faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2021/22 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-athome Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

En anke har normalt ikke opsættende virkning


Aalborg tilbage på førstepladsen efter 5-2-sejr over Herlev OPTAKT: Herlev Eagles-Aalborg Pirates