Se kendelsen og videoen lige her

Spiller

Jacob Gammelgaard, Rungsted Seier Capital

Forseelse

Cross-checking i kampen mellem Herning Blue Fox og Rungsted Seier Capital d. 20. januar 2023

Kategori

1 - Uforsigtig

Karantæne

2 spilledage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

23.01.23      Rungsted Seier Capital vs. Frederikshavn White Hawks

27.01.23      Odense Bulldogs vs. Rungsted Seier Capital

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Spillet foregår udfor RSC boksen hvor 4 spillere kæmper om pucken.

Jacob Gammelgaard vil ”færdiggøre” en tackling på en Herning spiller og gør dette med staven løftet foran eget bryst i en fremadrettet bevægelse.

Staven rammer Herning spilleren i halsregionen med lav fart som et ”skub” stav mod halsregion.

Uagtet, at udvalget ikke ser dette som et bevidst forsøg på at skade en modspiller udviser Jacob Gammelgaard utilstrækkelig opmærksomhed på hvor staven rammer en modspiller.

Handlingen udføres tillige mod en ikke puck-førende spiller.

Jacob Gammelgaard idømmes karantæne i 2 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.

UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED

Henrik Klinkvort

Udvalgsformand

Sagsgennemgang

Video

Video brugt til bedømmelse af situationen kan ses via https://vimeo.com/791666888/74394e2e35

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spillerens klub anfører at:

  • den har tiltro til udvalgets bedømmelse og afgørelse af sagen
  • den ikke har yderligere kommentarer

Spilleregel anvendt

59.3. MAJOR PENALTY

The Referee, at their discretion, may assess a Major Penalty to a Player guilty of “cross-checking” an opponent, and who recklessly  endangers the fouled Player in a way that at the discretion of the Referee such Player would not be sufficiently sanctioned by  imposing a Minor Penalty. Refer to Rule 59.5 for an additional Game Misconduct Penalty. 

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

Domsmand Claus F. Christensen har ikke deltaget i afgørelsen af denne sag.

Udenlandske ekspertgruppe medlemmer (vurdering af video)

Scott Zelkin, USA Hockey

Joel Hansson, IIHF

Mike Hicks, Viasat EIHL

Rungsted Seier Capital er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 21. januar.

Rungsted Seier Capital har indsendt partsindlæg d. 21.  januar.

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 22. januar.

Udvalgets argumentation

Spillet foregår udfor RSC boksen hvor 4 spillere kæmper om pucken.

Jacob Gammelgaard vil ”færdiggøre” en tackling på en Herning spiller og gør dette med staven løftet foran eget bryst i en fremadrettet bevægelse.

Staven rammer Herning spilleren i halsregionen med lav fart som et ”skub” stav mod halsregion.

Uagtet, at udvalget ikke ser dette som et bevidst forsøg på at skade en modspiller udviser Jacob Gammelgaard utilstrækkelig opmærksomhed på hvor staven rammer en modspiller.

Handlingen udføres tillige mod en ikke puck-førende spiller.

Jacob Gammelgaard idømmes karantæne i 2 spilledage.

Under behandling af sagen har udvalget især kigget på afgørelse 002-2223 som sammenlignelig forseelse og konkluderet at i denne sag er farten i bevægelsen/kontakten lavere, men der er ikke samme ”formildende” optakt til at forseelsen begås.

Afgørelsen er enstemmig


OPTAKT: Rungsted Seier Capital-Frederikshavn White Hawks WH-kaptajn stadig ude: Jesper Jensen skal undersøges af specialist