Se kendelsen og baggrunden her

Udvalget for Spillersikkerhed

-

Afgørelse 1 – 2022/23

 

Spiller

Maksim Popovic, Herlev Eagles

Forseelse

Cross-checking i kampen d. 16. September mellem Odense Bulldogs og Herlev Eagles.

Kategori

2 – Groft Uagtsomt

Karantæne

2 spillerdage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

18.09.22      Herlev Eagles vs. Aalborg Pirates

23.09.22      Herning Blue Fox vs. Herlev Eagles

 

Udvalgets afgørelse

MP udsættes i spilsituationen for 4-5 cross-checkings fra en modspiller og bliver som følge deraf naturligt irriteret.

Om end der er forståelse for irritationen, retfærdiggør det ikke den cross-checking som MP sætter højt på sin modspiller som retaliation.

Der var mange andre muligheder i situationen og selvom kraften i handlingen ikke er voldsomt stor, er en sådan handling en tilsidesættelse af modspillerens sikkerhed.

Maksim Popovic idømmes karantæne i 2 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.

Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen)

Der bliver begået flere crosscheckings inden foran mål fra Topholt til Popovic. Jeg har den på armen som en afventende udvisning og kalder det ud til Topholt og Popovic. Topholt sender flere afsted, imens jeg fortsat råber, jeg har den. Popovic vender sig om og sender en crosschecking retur, som rammer hals/hoved. Herlev #90 Maxim Popovic idømmes i matchstraf under regel 59.4  crosschecking,  da det vurderes at en crosschecking i hoved/hals regionen udsætter modstander for fare.

Video

Video brugt til bedømmelse af situationen kan ses via 

 

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

 

Spillerens klub anfægter ikke den idømte straf, men anfører at den mener de 4-5 cross-checkings som MP modtager inden sin forseelse bør tælle som formildende omstændigheder.

 

Spilleregel anvendt

RULE 59 CROSS-CHECKING

The act of using the shaft of the stick between the two hands to forcefully check an opponent.

 

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Claus F. Christensen

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

 

Herlev Eagles er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 16. september kl. 22.53.

 

Herlev Eagles har indsendt partsindlæg d. 17. september kl. 18.05

 

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 17. september kl. 19.00

 

Udvalgets argumentation

Videoen godtgør kampens dommers indberetning.

 

Idet udvalget bemærker, at Odense spiller Gorm Topholt med rette kunne have modtaget en stor straf for sine gentagne forseelser, skal udvalget bemærke at der på sin vis er forståelse for, at Maksim Popovic reagerer i situationen.

 

Det er dog uagtet dette et skridt over grænsen, at reaktionen er af den karakter som den er.

 

Der var mange andre muligheder i situationen og selvom kraften i handlingen ikke er voldsomt stor, er en sådan handling en tilsidesættelse af modspillerens sikkerhed.

 

Som følge deraf konkluderer udvalget, at dommeren korrekt har idømt Maksim Popovic matchstraf.

 

Udvalget har forståelse for Maksim Popovics frustration, men det er udvalgets holdning at den udførte retaliation har et skadespotentiale der ikke er acceptabelt.

 

På baggrund af dette idømmes Maksim Popovic 2 spilledages karantæne.

 

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2022/23 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.


OPTAKT: Herlev Eagles-Aalborg Pirates HETAG HØJDEPUNKTER: SE MÅLENE FRA ODENSE-HERLEV fredag aften