Se kendelsen og videoen lige her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af idømt matchstraf fra Metal Liga kampen mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates d. 19. oktober 2021 - indledt Disciplinærsag mod Sune Hjulmand, Esbjerg Energy.

-o0o- Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller

Sune Hjulmand

2. Dommerens indberetning

I tiden 57:54 bliver EE#20 skubbet i banden af AP#20. EE#20 falder uheldigt i forbindelse med en pasning/skud ned langs med banden.

På isen vurderes det af alle 4 dommere at der her ikke er noget ulovligt.

Efterfølgende opsøger EE#23 AP#20, i denne sekvens kommer EE#20 ned mod begge to. Her smider EE#20 handskerne og "trækker" et slag mod ansigtet på AP#20. EE#20s slag virker til at ramme rent ind på AP #20 et par gange.

AP#20 slår ikke på noget tidspunkt igen, men forsvarer sig mod de slag der tildeles

Striden stoppes da liniedommerne går imellem hvorefter EE#20 bortvises, mens AA #20 sendes til check efter slag mod hovedet.

AP#20 bliver her delvis ukontoaktbar på isen.

AP#20 kommer ikke tilbage i kampen

3. Video

4. Partshøring

Trin

Aktion

Dato

Tidspunkt

1

DOPS får sag til review

20-10-2021

00.26

2

DOPS optager Disciplinærsag

20-10-2021

11.30

3

EEN underrettes om sag og anmodes om partshøring. SH spærres under sagens behandling (idømt matchstraf)

20-10-2021

11.58

4

Sag berammes til 21. oktober kl. 12.00

20-10-2021

12.00

5

EEN indsender partsindlæg

21-10-2021

11.29

6

DOPS sagsmøde

21-10-2021

12.00

7

Sagsakter færdiggøres, video udarbejdes

21-10-2021

13.00

 

8

Afgørelse fremsendes til EEN - offentliggørelse fastsættes til 21. oktober kl.15.00

 

21-10-2021

 

13.45

9

Afgørelse offentliggøres på www.metaligaen.dk

21-10-2021

15.00

 

 

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager. Sagsbehandlingens tidslinje:

Sune Hjulmand

Først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg håber Aalborg spilleren er okay og ikke er kommet til skade af det der skete, det har i hele min karriere aldrig været meningen at skade modspillere og det er det heller ikke denne gang.

Der er 2 minutter tilbage af kampen og vi er bagud 6-0, så kampen har jo været afgjort i et stykke tid. Tiden skal bare gå. Jeg får pucken ved rød linje og forsætter som puckfører ind i Aalborgs zone. Jeg bliver presset af deres back, hvor jeg vælger at dreje rundt. Jeg fumler med pucken og ender med at stå i en sårbar position med hovedet ind mod banden. Jeg ser ikke Aalborg spilleren komme og får en tackling i ryggen 1 meter fra banden og ryger med hovedet først ind i banden.

Jeg er nede og ømmer mig og ser, at der ikke er nogen ageren fra dommerne. Jeg vælger derefter at rejse mig, skøjte hen og smider handskerne og begynder at slå på Aalborg spilleren. 2 minutter igen og kampen er slut, ikke for at forsvare min handling, men kampen var afgjort. Jeg føler at man kunne have haft et andet udfald ved en eller anden form for ageren fra dommerne.

Da linjedommerne kommer stopper jeg og kører ud med det samme.

Jeg er selvfølgelig ked af hvad der er sket og vil lære heraf og handle anderledes, hvis sådan en situation skulle opstå igen.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 46.5. DANGEROUS PUNCHER – “SUCKER PUNCHER”

A Match Penalty shall be assessed to a Player who punches an unsuspecting or “unwilling combatant / opponent” (i.e., “sucker punch”) and could cause an injury

6.  Deltagende udvalgsmedlemmer

 Henrik Klinkvort, fmd. Jesper Damgaard, Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen Tobias Kisum

 Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

7.  Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 21. oktober kl. 12.00

Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen

 I behandlingen af straffe idømt for under regel 46 – FIGHTING anvendes kategorisering af forseelse ikke.

Da regelbogen er ny og især reglen omkring slagsmål er ret ny har udvalget konsulteret sin faste udenlandske ekspertgruppe fra IIHF, USA Hockey, Hockey Canada, SHL og EIHL om hvorvidt dommeren har anvendt regel 46.5 korrekt i denne situation.

Svaret har – enstemmigt – været ”ja”; regel er fortolket og anvendt korrekt.

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af det udarbejdede videomateriale, de indhentede ekspertgruppe-opionions og det indsendte partsindlæg har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

at:

 • Udvalgets ekspertgruppes opinions godtgør, at Sune Hjulmand er korrekt idømt matchstraf jf. regel 46.6

 • Videomaterialet godtgør
  • at Sune Hjulmand bliver tacklet i banden (behandles i separat sag) af AAP #20
  • Sune Hjulmand rejser sig efter tacklingen og skøjter hen mod AAP #20
  • Sune Hjulmand smider handskerne og tildeler AAP #20 flere slag
  • AAP #20 forsvarer sig udelukkende i situationen
  • Da linjedommerne kommer til, stopper slagsmålet og spillerne kører hver til sit

Det faktum, at Sune Hjulmand 1)smider sine handsker og 2)slår mere end et slag mod en modspiller der tydeligt indikerer han er "unwilling combatant" er skærpende omstændigheder i denne situation.

Selvom situationen i banden (som forklaret i Sune Hjulmands partsindlæg) tildels kan forklare ophidselsen hos Sune Hjulmand, så skal en evt. modreaktion være proportionel.

Denne proportionalitet overskrider Sune Hjulmand i denne situation.

Udvalget idømmer Sune Hjulmand karantæne i 2 spilledage.

8.  Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 21.10.21                                   Esbjerg Energy vs. Rungsted Seier Capital

Metal Ligaen 25.10.21                                  Rødovre Mighty Bulls vs. Esbjerg Energy

9. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metalligaen.dk 21. oktober 15:00

10.  Disciplinærafgift

Esbjerg Energy faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

11.  Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2021/22 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk En anke har normalt ikke opsættende virkning.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd


Magnus Sundquist ny cheftræner i Rødovre Rødovre stopper samarbejdet med cheftræner Thor Dresler