Bulldogs-spilleren er ude fra og med kampen i aften i Vojens

Christopher Kamph fra Odense Bulldogs idømmes tre kampes karantæne for en forseelse i kampen mod Rungsted tirsdag aften ud fra følgende indberetning:

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund post-game review af kampen i Spiideo - indledt Disciplinærsag mod Christopher Kamph, Odense Bulldogs, for en situation fra Metal Liga kampen mellem Odense Bulldogs og Rungsted Seier Capital d. 16. februar 2021.

-o0o-

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller 

Christopher Kamph

2. Dommerens indberetning

Sag indledt efter post-game review

3. Video

4. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 17. februar kl. 10.17 via e-mail.

Udvalget for Spillersikkerhed besluttede at spærre Christopher Kamph under sagsbehandlingen.

Odense Bulldogs meddelte 17. februar kl. 19.57 udvalget via mail at de ikke havde kommentarer til situationen.

5. Regelgrundlag

RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 

  1. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty.

 

  1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Tobias Kisum

Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

7. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 18. februar 2021.

Afgørelsen er en flertalsafgørelse både for så vidt kategorisering og straflængde.

Kategorisering af forseelsen

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på:

  • Tacklingen er ikke et ”good hockey hit”
  • Christopher Kamph kunne have sat et rent hit skulder til skulder eller skulder til bryst, men drejer i sin tackling således at hans skulder dirigeres mod hovedregionen af den direkte modspiller

På baggrund af ovenstående har udvalget besluttet at kategorisere forseelsen i kategori 2.

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

I udmålingen af karantænelængden har udvalget især lagt vægt på:

  • Når spillere sætter ”store” tacklinger som i situationer som denne, så er det tacklende spillers ansvar, at tacklingen sættes sikkert på skulder eller i kroppen
  • I denne situation er der ikke tale om at den spiller der bliver tacklet, flytter sit hoved unaturligt i sidste øjeblik og i og med at Christopher Kamph drejer sin krop og eleverer ind i tacklingen så udviser han grov uagtsomhed og manglende logisk hensyntagen til sin modspiller i tacklingen.
  • Videoen viser, at hovedparten af tacklingens energi har sit primære kontaktpunkt i hovedregionen af den direkte modspiller

Derudover har udvalget skelet til sin afgørelse af 17. oktober hvor en spiller blev idømt 5 spilledages karantæne.

I forhold til afgørelsen af 17. oktober finder udvalget, at Christopher Kamph kommer med mindre fart ind i tacklingen.

Skadespotentialet i den udførte handling vurderes derfor til at være mindre.

Udvalget idømmer på denne baggrund Christopher Kamp 3 spilledages karantæne.

8. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   19. februar                                SønderjyskE vs. Odense Bulldogs

Metal Ligaen   26. februar                                Odense Bulldogs vs. Herlev Eagles

Metal Ligaen   2. marts                                     Odense Bulldogs vs. Aalborg Pirate

9. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Video med afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 19. februar kl.

10. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, §

11. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold ‐ indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør‐ og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør‐ og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby‐Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2020/21 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet‐at‐home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning. 

 

P.v.a. 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


OPTAKT: SønderjyskE-Odense Bulldogs OPTAKT: Rungsted SC-Herlev Eagles