Læs og se dommen lige her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af idømt 5 + game misconduct – indledt disciplinærsag mod Jordan Smotherman, Esbjerg Energy, for en situation fra Metal Liga SF3-kampen mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy d. 4. april 2021.

 

-o0o-

 

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 

1.  Spiller

Jordan Smotherman

 

2.  Dommerens indberetning

Med lidt under 5 minutter tilbage i 3. periode er spillet i Aalborgs forsvarszone. Pucken havner foran Aalborgs mål hvor AAP #56 passer pucken ud mod den ene cirkel. Jordan Smotherman kommer fra en position bag Aalborgs mål hvor han med sin højre skulder tackler AAP #56 på en måde hvor skulderen har primær kontakt med AAP #56’s hovedregion.

 

Jordan Smotherman idømmes 5 + GMj jf. regel 124, ii. 

 

3.  Video

 

 

4.  Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Esbjerg Energy fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 4. april kl. 21.40 via e-mail.

  • Møde berammet til april kl. 20.00

Esbjerg Energy indsendte partsindlæg d. 5. april kl. 18.19 via e-mail.

Esbjerg Energy:

“Esbjerg Energy tager afstand fra hændelsen, ishockey er et fysisk spil – men ikke tackling til hovedregion … Forhåbentlig er AAl. # 56 ikke medtaget.”

 

Jordan Smotherman:

 

“To Whom It May Concern,
I am writing in regard to the incident that took place on April 4th, 2021 in game 3 against the Aalborg Pirates that resulted in a five-minute major and game misconduct.

When I exited the area behind the net, I saw the Aalborg player attempting to make a play on the puck in front of the crease. In an effort to play a strong, physical game I finished my hit on the play.

In no way was I attempting to target the players head or inflict any harm on him. I have never had a reputation of being a dirty player. In 15 years and nearly 950 games of professional hockey I have only been suspended for one game as a result of a minor incident. I hope you will take this into consideration when making your decision.

Lastly, I would like to apologize to my teammates and the Esbjerg fans for putting myself in a situation that resulted in having to play the last 4 minutes of a two-goal game shorthanded, in effect taking away any chance of a late game comeback.”

5.  Regel anvendt ved idømmelse af straf RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 

  1. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty

 

6.  Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd Jesper Damgaard Tobias Kisum Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

7.  Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 5. april 2021. Afgørelsen er en enstemmig i forhold til kategoriseringen og en flertalsafgørelse (3-2) i forhold til strafudmålingen.

Kategorisering af forseelsen

 

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

 

  • Tacklingen er ikke et ”good hockey hit”
  • Tacklingen sættes på en spiller der ikke har mulighed for at forberede sig på denne og i situationen er det Jordan Smothermans ansvar at drage omsorg for at den satte tackling sættes på en forsvarlig og sikker måde; idet Jordan Smotherman tackler på en måde hvor skulderen har primær kontakt med AAP #56 lever han ikke op til dette ansvar og udviser derved grov uagtsomhed

 

På baggrund af dette har udvalget kategoriseret forseelsen i kategori 2.

 

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk

hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen

medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

 

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

 

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

  • Det er ubestridt, at Jordan Smothermans skulder har primær kontakt med AAP #56s hovedregion
  • I denne situation er der ikke tale om at den spiller der bliver tacklet, flytter sit hoved unaturligt i sidste øjeblik
  • Videoen viser, at der ikke er synderlig elevation i Jordan Smothermans tackling men at Jordan Smotherman i stedet ”læner” sin skulder ind i tacklingen

 

Jordan Smotherman har ikke status som repeat offender.

 

Som reference sager i strafudmålingen har udvalget brugt følgende afgørelser fra indeværende sæson:

 

DOPS 27-10-20 – 4 kampes karantæne

DOPS 18-02-21 – 3 kampes karantæne

DOPS 26-02-21 – 1 kamps karantæne

DOPS 09-03-21 – 3 kampes karantæne

 

  • 3 udvalgsmedlemmer mener, at forseelsen af ovennævnte grunde skal straffes med 3 kampes karantæne
  • 2 udvalgsmedlemmer mener, at forseelsen af ovennævnte grunde skal straffes med 2 kampes karantæne

 

Udmålingen afgøres efter stemmeflertal (3-2).

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Jordan Smotherman karantæne i 3  spilledage.

 

8.  Kampe hvor spilleren er spærret

De tre næste kampe i Metal Ligaen 2020/21 sæsonen; subsidiært de første turneringskampe i sæsonen 21/22 i fald karantænen ikke er færdigafsonet i indeværende sæson.

 

Jordan Smotherman vil ikke være spærret i evt. træningskampe op til sæsonstart 21/22

 

9.  Yderligere bemærkninger fra udvalget

Video med afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 6. april kl. 10.00

 

10.  Disciplinærafgift

Esbjerg Energy faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 

11.  Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2020/21 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at-home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


STREAM: Esbjerg Energy-Aalborg Pirates OPTAKT: Esbjerg Energy-Aalborg Pirates