Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af idømt matchstraf fra Metal Liga kampen mellem Aalborg Pirates og Odense Bulldogs d. 3. april 2022 - indledt Disciplinærsag mod Mathias Mølgaard, Odense Bulldogs.

 

-o0o- Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1.  Spiller

Mathias Mølgaard

 

2.  Dommerens indberetning

I tiden 35:16 idømmes ODE #45 25min matchstraf for Checking to the head på AAB #45.

AAB spiller #45 går efter en løs puck i hjørnet af defensiv zone, på samme tid jagter ODE #45 pucken.

 

Da ODE #45 indser at han ikke kommer først på pucken, vælger han uden hensyn til puck, at gå på AAB #45 først og tackler her i hovedet. I vores vurdering på isen indgår at ODE #45 ingen hensyn tager til spilleren, og ikke går efter pucken. Han eleverer i tacklingen sådan at første kontakt punkt er hovedet.

Efter kaldet på isen vælger vi at gå i boksen og kigge situationen igennem på video, som blot understøtter vores kald på isen.

Efter at blive tjekket af lægen spiller AAB #45 videre i kampen.

 

3.  Video

https://vimeo.com/695654312/9b81ce5922

4.  Partshøring

 Sagsbehandlingens tidslinje:

 
 

Trin

Aktion

Dato

Tidspunkt

1

DOPS får sag til review

03-04-2022

17.00

2

DOPS optager Disciplinærsag (matchstraf – automatisk)

03-04-2022

17.00

3

ODB underrettes om sag og anmodes om partshøring. MM spærres under sagens behandling (idømt matchstraf)

03-04-2022

17.44

4

Sag berammes til 4. april kl. 12.00

03-04-2022

17.45

5

ODB indsender partsindlæg

03-04-2022

21.59

6

DOPS sagsmøde (fremrykket)

04-04-2022

11.00

7

Sagsakter færdiggøres, video udarbejdes, Odense informeres telefonisk

04-04-2022

12.00

 

8

Afgørelse fremsendes til ODB - offentliggørelse fastsættes til 4. april kl.15.00

 

04-04-2022

 

13.00

9

Afgørelse offentliggøres på www.metaligaen.dk

04-04-2022

15.00

 

 

 

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Mathias Mølgaard

                               

Hermed partshøring fra Mathias Mølgaard.

I en sprintduel med en Aalborg spiller ned i hjørnet for at komme først på pucken, kan jeg se at jeg ikke kan komme først, og beslutter i stedet for at sætte en tackling på Aalborg spilleren.

5.  Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 48 ILLEGAL CHECK TO THE HEAD OR NECK

The Referee, at their discretion, may assess a Match Penalty if, in their judgment, the Player
recklessly endangers their opponent by an “illegal check to the head or neck”. Such assessment of reckless endangerment shall be based on the severity of the infraction, severity of the contact, the degree of violence and the general reprehensibility involved.

6.  Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd. Jesper Damgaard, Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

7.  Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 4. april kl. 11.00

Afgørelsen er enstemmig i forhold til, at situationen skal medføre karantæne og afgørelsen er en flertals afgørelse i forhold til karantænelængden.

Afgørelsen er meddelt Odense Bulldogs telefonisk d. 4. april kl. 12.00

 

Kategorisering af forseelsen

 

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

 

  • Der er ikke tale om en hensynsløs tackling bagfra
  • Farten i kropskontakten er ikke overdrevent høj
  • Ved at elevere i den sidste del af tacklingen bliver en tackling – der kunne have været ren – til en tackling hvor den primære kontakt er i hovedregionen

 

Forseelsen kategoriseres som følge deraf i kategori 1 – ”Uforsigtigt”

 

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

 

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en

handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde

have indset, var uundgåelig.

 

Straframme er 1-2 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af dommerens indberetning, det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

  • Det er ubestridt, at Mathias Mølgaard tackler AAP # 45 i banden
  • AAP #45 var puckfører og dermed såkaldt ”check-able”
  • AAP #45 er ikke i en sårbar position – han er klar over at Mathias Mølgaard kommer
  • Eleveringen i den sidste del af tacklingen gør, at tacklingens primære energi sidder i hoved/hals regionen på AAP #45

 


Mathias Mølgaard burde have udført sin tackling uden elevering og i kroppen på AAP #45 – ved at elevere i den sidste del af tacklingen udviste Mathias Mølgaard utilstrækkelig opmærksomhed på at tacklingen kunne blive mere farlig end en normal kropstackling ville være.

 

3 domsmænd stemmer for karantæne i 1 spilledag

1 domsmand stemmer for karantæne i 2 spilledage

 

Et flertal af udvalget idømmer derfor Mathias Mølgaard karantæne i 1 spilledag.

 

8.  Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 04.04.22                                   Odense Bulldogs vs. Aalborg Pirates

 

9.  Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 21. oktober kl. 15.00

 

10.  Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 

11.  Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget konstituerede formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2021/22 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk En anke har normalt ikke opsættende virkning.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.


AALBORG PIRATES I FINALEN efter 5-1-sejr i Odense OPTAKT: Odense Bulldogs-Aalborg Pirates