Se dommen og videoen lige her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af idømt 5 + game misconduct – indledt disciplinærsag mod Jesper Thörnberg, Herlev Eagles, for en situation fra Metal Liga kampen mellem Herlev Eagles og Esbjerg Energy d. 23. februar 2021.

 

-o0o-

                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 1. Spiller 

Jesper Thörnberg

 

 1. Dommerens indberetning

Efter skud på mål går pucken mod hjørnet.

 

Herlev nr. 10 og Esbjerg nr. 71 løber i kamp mod pucken, Herlev nr. 10 når den først, hvorefter Esbjerg nr. 71 søger kropskontakt.

 

For at dække for pucken, hæver Herlev nr. 10 med unødvendig voldsomhed, krop og arm, idet Esbergspilleren tager kontakt.

 

Det det vurderes at der er kontakt med hoved- halsregion og at handlingen er bevist.

Herlev nr. 10 Jesper Thørnberg idømmes 5+GM Checking to the head

 

  1. Video

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Herlev Eagles fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 24. februar kl. 15.26 via e-mail.

 

Udvalget for Spillersikkerhed besluttede at spærre Jesper Thörnberg midlertidigt under sagsbehandlingen.

 

Herlev Eagles indsendte partsindlæg d. 25. februar kl. 09.58 via email.

 

Her er vores udtalelse på den forespurgte sag:

 

Thörnberg is protecting the puck by using the tactic ”offense hit” like Peter Forsberg did in every of his game. The Esbjerg players is responsible to be ready to take a hit but he is not.

 

Jesper is just doing a very good job in a 1 on 1 battle situation. The Esbjerg player that is chasing Thörnberg is low in his skating and he is behind Thörnbergs back.

 

Thörnberg just stops and makes that ”offensive hit” with no attempt to hit the guys head and to me Esbjerg players shoulder are hitting between Thörnbergs scapula. Thörnberg don´t hit his head.

 

This should not even be a 2 minutes penalty.

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

 

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 

 1. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Tobias Kisum

Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 25. februar kl. 12.30.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

 

 • Det var en såkaldt ”normal” spilsituation hvor Jesper Thörnberg med en offensiv tackling ville kæmpe om pucken
 • Når Jesper Thörnberg vil udføre en sådan tackling, så er det hans ansvar som tacklende spillere at den udføres med tilstrækkelig opmærksomhed på hvor tacklingen ”sættes på modspilleren” – denne opmærksomhed forsømte Jesper Thörnberg at udøve idet det øverste af hans skulder havde kontakt med hovedregionen på hans direkte modspiller

 

På baggrund af dette har udvalget kategoriseret forseelsen i kategori 1.

 

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en

handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have

indset var uundgåelig.

 

Straframme er 12 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af den af dommeren indsendte indberetning, det udarbejdede videomateriale og dommerens indberetning har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Langt hen ad vejen er der tale om et ”good hit gone bad”
 • Som tacklende spiller bærer Jesper Thörnberg ansvaret for tacklingens sikkerhed
 • Videoen godtgør, at tacklingen bliver gennemført på en uforsigtig måde og at der er kontakt mellem Jesper Thörnbergs øverste del af skulderen og hovedregionen på Esbjerg Energy spilleren

 

Jesper Thörnberg har ikke status som repeat offender.

 

Udvalget har ikke fundet lignende forseelser i den eksisterende sagsdatabase.

 

Samlet set gør de ovenstående grunde, at udvalget har besluttet sig for at idømme Jesper Thörnberg 1 spilledags karantæne.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 26. februar  Odense Bulldogs vs. Herlev Eagles

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 26. februar kl. 10.00

 

 1. Disciplinærafgift

Herlev Eagles faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold ‐ indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør‐ og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør‐ og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby‐Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2020/21 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet‐at‐home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning. 

 

P.v.a. 

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.


Nikolaj Rosenthal: - Vi behøver ikke spille os frem til det hele SEKS SPILLEDAGES KARANTÆNE til Charles Corcoran, Esbjerg Energy