Se dommen og videoen lige her

Der er idømt seks spilledages karantæne til Charles Corcoran, Esbjerg Energy. Se hvorfor lige her: 

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har på baggrund af post-game review af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Charles Corcoran, Esbjerg Energy, for en situation fra Metal Liga kampen mellem Herlev Eagles og Esbjerg Energy d. 23. februar 2021.

-o0o-

 

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller

Charles Corcoran

 

2. Dommerens indberetning
Sag optaget på baggrund af ”tag” og post-game review

3. Video

 

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Esbjerg Energy fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 24. februar kl. 15.12 via e-mail.

 

Udvalget for Spillersikkerhed besluttede at spærre Charles Corcoran midlertidigt under sagsbehandlingen.

 

Esbjerg Energy indsendte partsindlæg d. 25. oktober kl. 18.31 via e-mail.

 

Esbjerg Energy:

 

EEI #71 modtager HERL #10 stav samt albue i hovedet … EEI #88 regere på at en medspiller bliver tacklet uregelmæssig ved at crosschecke HERL #10 … Desværre falder HERL #10 og EEI #88 falder over EEI #71 og rammer HERL #10 i nakken (absolut ikke nødvendig) Heldigvis ingen men på HERL #10 som spillede kampen færdig.

 

Charles Corcoran er en spiller som står for teknisk hockey - og har ikke modtaget noget staf før i hans karrierer.

 

Vi forventer at denne sag bliver kigget på med neutrale øjne og DOPS fravælger hvad der er blevet sagt i medierne … Selvfølgelig gælder det også Herlevs sag.    

 

Charles Corcoran:

 

I want to take this opportunity to apologize for my action during last night’s game, it is not indicative of who I am as a player or person. From my viewpoint of the play, one of our best players took a vicious hit directly to the head.

 

My reaction was to stand up for my teammate. I do not regret standing up for my teammate, I do however, regret how it played out.

 

As I went to initiate contact with #10 my intent was to get him the back, however, my stick was higher and due to us falling rode up.

 

My intent was not to come in high on him, it was to show that a hit like that does not belong in our game and to show my teammates I have their backs.

 

I am a player who has never faced disciplinary action in my career as a pro. In my past three seasons, I have never had a major penalty. I like to believe that I am a player who plays with respect for the game and my opponents.

 

In your considerations for my action, I hope you consider my past, and who I have proved I am as a player, when determining your decision. I made a mistake and hope the split-second decision does not define who I am in your eyes. 

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

 

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 

 1. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty

 

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

 Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Tobias Kisum

Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

7. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et møde 25. februar 12:30

Afgørelsen er enstemmig. 

Kategorisering af forseelsen

 

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

 

 • Det faktum, at en spiller anvender sin stav på en måde som Charles Corcoran gør i denne situation, kan udvalget kun opfatte som en handling hvor han burde vide, at han ville udsætte sin modstander for en betydelig skadesrisiko
 • Forseelsen var stav til hovedregion

 

På baggrund af dette har udvalget kategoriseret forseelsen i kategori 3.

 

Kategori 3 – ”Hensynsløs”

 

Handlingen er i sin natur farlig og kan opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller. Handlingen er af en karakter hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko.

 

Strafferamme er 5+ spilledages karantæne. Karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.

 

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 

 • Charles Corcoran ser at en Herlev spiller laver et – efter hans beskrivelse – ”vicious hit” på en af hans medspillere (separat DOPS-sag er oprettet på Herlev spilleren) og ønsker at ”stå op” for sin medspiller
 • Videoen viser at Charles Corcoran anvender sin stav i en cross-checking bevægelse der har modspillerens hovedregion som primære kontaktpunkt
 • Det er udvalgets vurdering, at det fald over EEN #71 som Esbjerg Energy beskriver i partsindlægget først sker efter Charles Corcorans har kontakt med HRL # 10s hovedregion
 • Charles Corcoran burde – uagtet hvad modspilleren var skyldig i og uagtet at han ville ”stå op” for sin medspiller – have indset at en sådan handling kunne være forbundet med betydelig skadesrisiko for modspilleren

 

I strafudmålingen har udvalget skelet til afgørelsen af 27. oktober 2020 hvor en spiller blev idømt 6 spilledages karantæne for en lignende forseelse.

 

I forhold til denne sag finder udvalget følgende forskelle:

 

 1. Farten hvormed tacklingen sættes ind af Charles Corcoran mod HRL #10 er lavere end i sagen af 27. oktober 2020 (formildende i forhold til sagen af 27. oktober 2020)
 2. Tacklingen fra Charles Corcoran sættes ind ”open ice” (formildende i forhold til sagen af 27. oktober 2020)
 3. HRL # 10 ser ikke Charles Corcoran komme ind mod ham (skærpende i forhold til sagen af 27. oktober 2020)
 4. Charles Corcorans tackling sættes mere entydigt ind med hoved/hals regionen som primært kontaktpunkt (skærpende i forhold til sagen af 27. oktober 2020).

 

Charles Corcoran har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

 

På baggrund af ovennævnte og de samlede listede forskelle fra afgørelsen af 27. oktober 2020 er det udvalgets opfattelse, at de kan betragtes svarende til hinanden.

 

Udvalget har derfor besluttet at idømme Charles Corcoran karantæne i 6 spilledage.

 

8.  Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 26. februar                    Esbjerg Energy vs. Herning Blue Fox

Metal Ligaen 28. februar                    Herlev Eagles vs. Esbjerg Energy

Metal Ligaen 2. marts                         Rungsted Seier Capital vs. Esbjerg Energy

Metal Ligaen 5. marts                         Esbjerg Energy vs. Herning Blue Fox

Metal Ligaen 7. marts                         Fr. havn White Hawks vs. Esbjerg Energy

Metal Ligaen 9. marts                         Esbjerg Energy vs. Odense Bulldogs

 

9.  Yderligere bemærkninger fra udvalget

Video med afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 26. februar kl. 10.00

 

10.  Disciplinærafgift

Esbjerg Energy faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 

11.  Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2020/21 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at-home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


EN SPILLEDAGS KARANTÆNE til Jesper Thörnberg, Herlev Eagles OPTAKT: Odense Bulldogs-Herlev Eagles