Se dommen lige her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har på baggrund af post-game review af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Julian Jakobsen, Aalborg Pirates, for en situation fra Metal Liga Finalekampen mellem Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates d. 16. april 2020.

 

-o0o-                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 1. Spiller 

Julian Jakobsen

 1. Dommerens indberetning

Sag optaget jf. regel om ”Supplerende disciplinære foranstaltninger

 1. Video

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Aalborg Pirates fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 17. april kl. 08.37 via e-mail.

Frist for indsendelse af partsindlæg sat til 17. april kl. 18.00 jf. udvalgets retningslinjer

Aalborg Pirates indsendte partsindlæg d. 17. april kl. 13.06 via e-mail.

”Jeg har gennemset fremsendte video fra udvalget for spillersikkerhed.

Hændelsen opstår i en forbindelse med en backcheck hjem i banen for at, vinkle/styre puckførende Rungsted spiller mod banden for at, afskærme ham muligheden for at angribe midten af isen. De sidste 4-5 meter frem mod kollisionen/tacklingen glider jeg, det kombineret med at Rungstedspilleren taber kontrolen over pucken og kigge ned i “force of impact” gør at situationen forstærkes og ser mere voldsom ud. Jeg vil ligeledes tilkendegive at det i langsom gengivelse tydligt ses at jeg holder skulder/albue arm ind til kroppen og det først er i min naturlige kropsbevægelse at armen efterfølgende kommer ud fra kroppen. Dog uden at ramme Rungsted spilleren i hovedet. Dette resulterer i at Rungsted spilleren ikke bliver skadet og kan fuldføre kampen.

 Jeg har aldrig tidligere været udsat for en partshøring. Det er og har aldrig været min intension at skade i denne tackling eller hvilken som helst anden tacklende situation.

 Mvh.

Julian Jakobsen 

Aalborg Pirates”

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 1. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty

 2. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Jesper Damgaard, kst. formand

Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen

Henrik Klinkvort & Tobias Kisum har erklæret sig inhabile jf. udvalgets retningslinjer og har ikke deltaget i behandlingen af denne sag.

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 17. april kl. 18.00.

Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen

 I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

 • Det var en såkaldt ”normal” spilsituation hvor Julian Jakobsen forklarer, at han ville ”skærme midten af” for N. Rosenthal fra RSC
 • Når Julian Jakobsen vil skærme midten af ved at tackle en spiller ud, så er det hans ansvar som tacklende spillere at den udføres med tilstrækkelig opmærksomhed på hvor tacklingen ”sættes på modspilleren” – denne opmærksomhed forsømte Julian Jakobsen idet han burde have konstateret, at N. Rosenthals opmærksomhed var rettet ned i isen og at han derved blev sårbar
 • Det er udvalgets mening, at Julian Jakobsen havde tid nok til enten at dreje ud af tacklingen eller at højne sin fokus på at tacklingen skulle sættes sikkert
 • Rosenthal flyttede ikke sit hoved til en unaturlig position i sidste øjeblik før tacklingen blev sat
 • Tacklingen blev gennemført på en måde der må betegnes som uforsigtig og der var kontakt mellem Julian Jakobsens øverste del af den venstre skulder og N. Rosenthals hovedregion

Udvalget finder at Julian Jakobsens handling er en overtrædelse af regel 124

På baggrund af ovenstående har udvalget kategoriseret forseelsen i kategori 1.

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.

Straframme er 12 spilledages karantæne

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af den udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 • Langt hen ad vejen er der tale om en normal situation som forklaret i Julian Jakobsens partsindlæg
 • Som tacklende spiller bærer Julian Jakobsen dog ansvaret for tacklingens sikkerhed
 • Videoen godtgør, at tacklingen bliver gennemført på en uforsigtig måde idet Julian Jakobsen havde mulighed for at undvige tacklingen på en spiller i en sårbar position
 • Der er kontakt mellem Julian Jakobsens øverste del af venstre skulder og hovedregionen på N. Rosenthal

Julian Jakobsen har ikke status som repeat offender.

Udvalget finder ligheder i især den uforsigtige tilsidesættelse af en modspillers sikkerhed der udløste 1 spilledags karantæne til en spiller fra Metal Ligaen i udvalgets afgørelse af 26. februar 2021.

Samlet set gør de ovenstående grunde, at udvalget har besluttet sig for at idømme Julian Jakobsen 1 spilledags karantæne.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen                   18. april       Aalborg Pirates vs. Rungsted Seier Capital

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 18. april kl. 09.00

 

 1. Disciplinærafgift

Aalborg Pirates faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold ‐ indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør‐ og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør‐ og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby‐Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

 

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

 

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

 

I sæsonen 2020/21 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet‐at‐home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

 

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning. 

 

P.v.a. 

Udvalget for Spillersikkerhed

Jesper Damgaard, kst. fmd.


Rungsted "krigede" en 3-2-sejr hjem og fører nu 2-0 i kampe OPTAKT: Aalborg Pirates-Rungsted Seier Capital