Se video og kendelsen her

Spiller

Gordon Ballhorn, Herning Blue Fox

Forseelse

Kneeing i kampen mellem Herning Blue Fox og Rungsted Seier Capital d. 20. januar 2023

Kategori

2 – Groft Uagtsomt

Karantæne

4 spilledage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

24.01.23      Esbjerg Energy vs. Herning Blue Fox

29.01.23      Herning Blue Fox vs. Herlev Eagles

01.02.23      Aalborg Pirates vs. Herning Blue Fox

03.02.23      Herning Blue Fox vs. Odense Bulldogs

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Spillet kommer ned langs Herning Blue Fox’ spillerboks.

En modspiller kommer i høj fart med pucken, spiller pucken højre om Gordon Ballhorn og forsøger at gå venstre om ham – udenom tacklingen.

Gordon Ballhorn bliver ”snydt” af Rungsted spilleren, tøver et splitsekund og driver derefter sit knæ frem i tacklingen.

Hvis Gordon Ballhorn ville have eksekveret en lovlig tackling på sin modspiller, så havde han ansvaret for at denne tackling skulle sættes med krop/skulder i modspillerens krop/core.

Dette ansvar levede Gordon Ballhorn ikke op til.

I stedet skød Gordon Ballhorn sit knæ frem og tacklede sin modspiller med bøjet fremstrakt knæ.

En sådan handling skønner udvalget er både forsætlig, farlig og dermed dækket af reglen om kneeing i en grad der falder under kategori 2.

Knætacklinger indeholder stort skadespotentiale.

Handlingen havde til formål at standse modspilleren uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Gordon Ballhorn idømmes karantæne i 4 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.

UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED

Henrik Klinkvort

Udvalgsformand

Sagsgennemgang

Video

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spilleren anfører at:

  • det ikke var intentionen at tackle med knæet
  • han var committed til tacklingen da modspilleren skiftede retning

Spillerens klub anfører at:

  • den er enig i spillerens udsagn
  • videomaterialet godtgør der ikke er tale om en forsætlig tackling med knæet, men derimod et forsøg på en hoftetackling

Spilleregel anvendt

50.1. KNEEING

Kneeing is the act of a Player leading with their knee and in some cases extending their leg outwards to make contact with their opponent.

 

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

Domsmand Claus F. Christensen har ikke deltaget i afgørelsen af denne sag.

Udenlandske ekspertgruppe medlemmer (vurdering af video)

Scott Zelkin, USA Hockey

Joel Hansson, IIHF

Mike Hicks, Viasat EIHL

Herning Blue Fox er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 21. januar.

Herning Blue Fox har indsendt partsindlæg d. 21.  januar.

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 23. januar.

Udvalgets argumentation

Spillet kommer ned langs Herning Blue Fox’ spillerboks.

En modspiller kommer i høj fart med pucken, spiller pucken højre om Gordon Ballhorn og forsøger at gå venstre om ham – udenom tacklingen.

Gordon Ballhorn bliver ”snydt” af Rungsted spilleren, tøver et splitsekund og driver derefter sit knæ frem i tacklingen.

Hvis Gordon Ballhorn ville have eksekveret en lovlig tackling på sin modspiller, så havde han ansvaret for at denne tackling skulle sættes med krop/skulder i modspillerens krop/core.

Dette ansvar levede Gordon Ballhorn ikke op til.

I stedet skød Gordon Ballhorn sit knæ frem og tacklede sin modspiller med bøjet fremstrakt knæ.

En sådan handling skønner udvalget er både forsætlig, farlig og dermed dækket af reglen om kneeing i en grad der falder under kategori 2.

Knætacklinger indeholder stort skadespotentiale.

Handlingen havde til formål at standse modspilleren uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Med baggrund i videomaterialet tilsidesætter udvalget det af Gordon Ballhorn/Herning Blue Fox indsendte partsindlæg – ansvaret for en lovlig tackling påhviler Gordon Ballhorn og dette ansvar kan der ikke ses bort fra fordi man bliver snydt af en hurtigere modspiller.

I strafudmålingen har udvalget kigget på de 3 tidligere afgørelser omkring kneeing udvalget har truffet i indeværende sæson og finder at især det faktum at benet bøjes og knæet føres fremad i tacklingen gør, at straflængden kommer til at placeres mellem den lavest pådømte forseelse (2 kampe) og den hårdest pådømte forseelse (6 kampe).

Gordon Ballhorn idømmes karantæne i 4 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.


OPTAKT: Rødovre Mighty Bulls-Aalborg Pirates OPTAKT: Esbjerg Energy-Herning Blue Fox