Se kendelse og video lige her:

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

1. Spiller
Martin Larsen

2. Dommerens indberetning

I tiden 40.15 udvises Odense #28 for en check to the head 5+ game på Rødovre #16. RMB #16 kommer løbende op af isen, modtaget en pasning og får i det øjeblik et “open ICE” hit, hvor første kontaktpunkt er hovedet. I tacklingen starter Odense #28 i en normal tacklings højde, men løfte sig så lidt op og tacklingen rammer derfor i hovedet.

3. Video

 

4. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 8. marts kl. 08.30 via e-mail.

  • Møde berammet til marts kl. 09.00
  • Martin Larsen spærret midlertidigt under sagsbehandlingen

Odense Bulldogs indsendte partsindlæg d. 25. oktober kl. 15.43 via e-mail

”Kampen den 7. marts 2021 Odense Bulldogs – Rødovre Mighty Bulls.”

I forhold til at disciplinærudvalget efter kampen mellem Odense Bulldogs – Rødovre Mighty Bulls har taget taklingen af Odense Bulldogs spiller Martin Larsen 20.09.1994 på Rødovre spiller Jonas Sass op som en disciplinærsag.

Martin Larsen vedkender sig, at det var hans ansvar som den forsvarende spiller,  at skulle tage hensyn til den puckførende spiller Jonas Sass, og anerkender også at taklingen rammer uheldigt, men at det ikke var hensigten at skade modstanderen, og som videoen også tydeligt viser er han hurtigt over den skadede spiller Jonas Sass og beklage taklingen.

5.  Regel anvendt ved idømmelse af straf RULE 124 – CHECKING TO THE HEAD OR NECK 

DEFINITION: There is no such thing as a clean check to the head. A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

  1. A player who directs a hit to the head or neck of an opponent may also be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty

 

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd Jesper Damgaard Tobias Kisum Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen 

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

7. DOPS' afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 9. marts 2021. Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen 

I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

  • Tacklingen er ikke et ”good hockey hit”
  • I situationen er det Martin Larsens ansvar at drage omsorg for at den satte tackling sættes på en forsvarlig og sikker måde; dette ansvar lever han ikke op til og udviser derved grov uagtsomhed

På baggrund af dette har udvalget kategoriseret forseelsen i kategori 2.

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

at:

  • Når spillere sætter ”store” tacklinger som i situationer som denne, så er det tacklende spillers ansvar, at tacklingen sættes sikkert på skulder eller i kroppen
  • I denne situation er der ikke tale om at den spiller der bliver tacklet, flytter sit hoved unaturligt i sidste øjeblik og selvom den direkte modspiller modtager hvad der ligner et såkaldt ”dødemandspas” så er der ikke frit lejde til at tackle ham og det er Martin Larsens ansvar at en evt, tackling udføres forsvarligt og sikkert.
  • Videoen viser, at den lille elevation der er i slutningen af tacklingen, gør at hovedparten af tacklingens energi har sit primære kontaktpunkt i hovedregionen af den direkte modspiller

I strafudmålingen har udvalget skelet til afgørelsen af 6. september 2020 hvor en spiller blev idømt 4 spilledages karantæne, udvalgets afgørelse af 17. oktober 2020 hvor en spiller blev idømt 5 spilledages karantæne, samt udvalgets afgørelse af 18. februar 2021 hvor en spiller blev idømt 3 spilledages karantæne.

Martin Larsen har status som såkaldt ”repeat offender” efter idømmelse af 1 spilledags karantæne i udvalgets afgørelse af 6. september 2020.

For forseelsen i kampen d. 7. marts idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Martin Larsen 3 spilledages karantæne

Jf. det gældende retningslinjer for såkaldt ”Repeat Offenders” multipliceres den anden idømte

karantænestraf i samme sæson (idømt efter forskellige regler) med 0,25.

Karantænen beregnes derfor som: 3 + 0,75 = 3,75

Jf. retningslinjerne rundes op til nærmeste hele tal og den totale karantæne er fastsættes derfor til 4 kampes karantæne

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Martin Larsen karantæne i 4 spilledage.

8. Kampe hvor spilleren er spærret:  

Metal Ligaen 9. marts                               Esbjerg Energy vs. Odense Bulldogs

3 første kampe i Metal Ligaen 2021/22 sæsonen – Martin Larsen er ikke spærret i evt. træningskampe op til sæsonstart.

9. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Video med afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 9. marts kl. 13.00

10. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.


Erik Hjalmarsson og Rungsted får bøde på 10.000 kroner for dårlig opførsel OPTAKT: Rødovre Mighty Bulls-Aalborg Pirates