Deadline for indlevering af bud er netop indtruffet. I dag onsdag den 1. dec. kl. 12.00 var sidste frist for indlevering af bud på dette års Metal FINAL4. Tre klubber har valgt at byde ind: Sønderjyske, Aalborg og Herning

Lad det bedste bud vinde.

Sådan besluttede en enig Divisionsforening på mødet i Odense mandag den 13. september 2021, hvor man skulle afgøre, hvordan og hvorledes konkurrencen om Metal FINAL4-værtskabet skulle skitseres.

Divisionsforeningen besluttede samtidigt, at kriterierne for udarbejdelsen og dermed vurderingen af de indkomne bud, skulle være efter kriterierne, som er blevet benyttet gennem alle årene for udvælgelsen af værtskabet for Metal FINAL4 med en enkelt tilføjelse, som i år går på evnen til sikre gode tv-billeder.

Ligeledes har man i år valgt at udvide bedømmelseskomiteen, så den i år udgøres af ligachef Kim Pedersen (DIU), kommerciel chef Thomas Bjuring (DIU), Carl Mahler fra Dansk Metal, den erfarne eventmager Frederik Munk (tidligere Sport Event Danmark) samt direktør for Rødovre Mighty Bulls, Morten Nielsen (Morten Nielsen/Rødovre Mighty Bulls indgår automatisk i udvælgelseskomiteen efter aftale i divisionsforeningen, som laveste placerede hold efter de første 16 spillerunder).

Samtlige forhold blev besluttet inden man kendte de fire deltagende hold.

Og hvilke parametre er det så, der dømmes ud fra? I alt bliver de bydende byer vurderet på 14 punkter, hvor der tildeles 0, 1, 3 og 5 point. I én enkelt kategori kan alle hold tildeles samme point, da der er tale om formalier i forhold til budsmaterialet. I to af kategorierne er pointene givet på ”forhånd”.

Det gør sig gældende for kategorien ”sportslig performance”, hvor klubberne tildeles point jf. deres placering efter de første 16 spillerunder, som er adgangsgivende til Metal FINAL4 turneringen.

Herudover har der ligeledes alle år været en kategori, som skal tage hensyn til fansene, forstået på den måde, at kategorien ”geografisk placering” opgøres efter laveste kilometer til den bydende klub. For de øvrige kategorier dystes der hovedsageligt på indsatser tilhørende de pågældende kategorier og vurderes ud fra en defineret vejledning, som klubberne og udvælgelseskomiteen er udstyret med.

Hvis og såfremt en klub ikke søger, tildeles pointene 1, 3 og 5 (og 0 (nul) udgår således). I enkelte af kategorierne er der minimumskrav, som klubberne skal opfylde for at komme i betragtning til point i den pågældende kategori.

De 14 kategorier er således:

1. Sportslig performance
2. Billetpriser (semi 1, semi 2)
3. Præmiepenge til holdene (KR)
4. Fysiske faciliteter
5. Marketingplan
6. Transportstøtte til holdene
7. Samlet pakke til holdene (ex. præmiepenge)
8. Sideevents/fanzone/fanaktiviteter osv.
9. Andre væsentlige DIU events arrangeret
10. Aktivering af Metals sponsorat
11. Geografisk setup i forhold til finale
12. Kommunal støtte
13. Tilskuere og TV-vinkel
14. Budget

Bedømmelseskomiteens enkelte medlemmer tildeler de bydende byer point jf. budskriterierne/vejledningen, så der er fuld gennemsigtighed på, hvem og hvorfor det enkelte medlem tildeler hvilke point hos de pågældende bydere. Dermed får vi, at klubberne bedømmes ud fra en lang række parametre og byen med de fleste point samlet set vinder værtskabet.

Selv om Aalborg med en række fremragende bud og arrangementer har vundet værtskabet de seneste tre sæsoner, besluttede de andre Metal Liga-klubber – alle otte øvrige – at Aalborg skulle have chancen igen og at de øvrige klubber altså i den kommende tid skal forsøge at vælte Pirates af pinden med nye skarpe bud.

Hvem skal vinde og kan Aalborg vippes af pinden som ”super-arrangør”? Det får vi at se, når Metal Ligaens Divisionsforening holder møde onsdag den 8. december, hvor den endelig vinder offentliggøres.


SønderjyskE fortsatte sejrsstimen i Herlev OPTAKT: Herlev Eagles-SønderjyskE