I oktober lovede Metal Liga-klubberne tilbagebetaling af sæsonkort for manglende levering af ydelser til de private sæsonkortholdere. Udmeldingen kom efter bekræftelse fra Erhvervsstyrelsen og man forventede for daværende, at udbetalingen ville ske inden for en kort tidshorisont.

Behandlingen af ansøgningerne har trukket ud, hvorfor det ikke har været muligt at udbetale kompensationerne tidligere, da klubberne ganske enkelte ikke har modtaget kompensationerne. Der er nu fremdrift i sagen, hvilket betyder, at klubberne drypvis begynder at få delvise kompensationer fra staten.

Klubberne betaler sæsonkortene tilbage i takt med, at de modtager deres kompensationer. Afhængig af hvilken klub man har købt sæsonkort hos, kan der være forskel på, hvornår kompensationerne udbetales i de enkelte klubber, hvilket afhænger af rækkefølgen, som de enkelte klubber behandles i og de enkelte klubbers særegne forhold i selve behandlingen.

Der er enkelte klubber, som i forbindelse med orienteringen omkring tilbagebetalingen af sæsonkort gjorde det klart, at udbetalingen først ville ske, når sæsonen er ovre. Alt i alt betyder det, at alle private sæsonkortholdere får kompensation for deres sæsonkort men på forskellige tidspunkter inden for de næste par måneder.

De enkelte klubber kontakter sæsonkortholderne, så snart de har modtaget kompensationerne og er klar til at udbetale og alle har et naturligt ønske om, at det sker hurtigst muligt.

Metal Liga-klubberne takker for tålmodighed og for støtten – den kan mærkes, også selvom vi ikke kan ses i hallerne.


Marcus Olssons arm: Endnu ikke nogen afklaring Morten Poulsen: Spillet i orden, men nu skal der sejre til