For anden sæson på stribe kommer Rungsted Ishockey A/S, selskabet bag Rungsted Seier Capital, ud med et underskud, der både kan ses og høres.

Det viser selskabets årsrapport, der blev offentliggjort på den ordinære generalforsamling 26. september. Helt nøgternt lyder det talmæssige konklusioner således:

Resultatopgørelsen for tiden 01.05.18 - 30.04.19 udviser et resultat på DKK -3.067.094 mod DKK -2.872.849 for tiden 01.05.17 - 30.04.18. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.440.032.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Resultatet er påvirket i væsentlig negativ grad grundet følgende forhold:

* Store udgifter i forbindelse med sportslig succes.

* Store afskrivninger på tilgodehavender.

Ejerkredsen, bestyrelsen og direktionen har iværksat tiltag for i fremtiden at opnå balance i driften, skriver Rungsted Ishockey A/S i årsrapporten, hvorfra man altså også kan konkludere, at der er bidt en ordentlig luns af de godt fem millioner kroner, som klubbens ejerkreds efter sidste regnskab skød ind i klubben.

Efter regnskabet sidste efterår, skrev Rungsted ellers:

- Erhvervsnetværket har præsteret som forventet og ledelsen forventer en fortsat fremgang på denne del af forretningen. Målet er fortsat at selskabet skal skabe positiv drift og det forventes, at resultatet næste regnskabsår vil udvise en væsentlig forbedring.

Det er altså ikke lykkedes for de forsvarende danske mestre.


Rungsted-underskud: Svært at generere større indtægter i gammel hal Kampnoter: Rundt om Esbjerg Energy-Frederikshavn White Hawks