Se video og kendelse lige her

Spiller

Lukas Lundvald Nielsen, Herning Blue Fox

Forseelse

Kicking i kampen d. 4. november mellem Herning Blue Fox og Aalborg Pirates.

Kategori

2 – Groft Uagtsomt

Karantæne

3 spilledage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

06.11.22      Rungsted Seier Capital vs. Herning Blue Fox

18.11.22      Esbjerg Energy vs. Herning Blue Fox

21.11.22      Herning Blue Fox vs. Rødovre Mighty Bulls

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Pucken spilles rundt i banden hvor en modspiller står ca. midt for face-off cirklen klar til at modtage pasningen.

Lukas Lundvald Nielsen skøjter ind bagfra modspillere og forsøger at poke-checke pucken før den når frem til modspilleren.

Idet poke-checket mislykkedes fører Lukas Lundvald Nielsen sit højre ben fremad i en fejende bevægelse og fjerner modspillerens venstre ben i et spark.

I bevægelsen forlader Lukas Lundvald Nielsens skøjte isen lige før kontakt med modspillerens ben.

En sådan handling bagfra på en modspiller – der i øvrigt ikke har puck kontrol og dermed ikke er ”checkable” – har et højt skadespotentiale og må udlægges som en handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Lukas Lundvald Nielsen idømmes karantæne i 3 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.

UDVALGET FOR SPILLERSIKKERHED

Henrik Klinkvort

Udvalgsformand

Sagsgennemgang

Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen)

Sag optaget jf. regel 28, ”Supplementary Discipline”

 

Video

 

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spilleren anfører at:

  • han forsøger at komme først på pucken
  • han forsøger ikke at sparke modspilleren
  • han havde ikke intention om at skade modspilleren

Spillerens klub anfører at:

  • modspilleren havde set Lukas Lundvald Nielsen og skærmer pucken dygtigt af
  • modspilleren kommer derved ind foran Lukas Lundvald Nielsen
  • der er tale om et hændeligt uheld

Spilleregel anvendt

49.3. MATCH PENALTY (Kicking)

The Referee shall, at their discretion, assess a Match Penalty if, in their judgement a Player “kicks” or “attempts to kick” an opposing Player. The consequence for this foul is a Match Penalty in any case where “kicking” is ruled, even if there is no contact.

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Claus F. Christensen

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Tobias Kisum

Udenlandske ekspertgruppe medlemmer (vurdering af video)

Joel Hansson, IIHF

Mike Hicks, EIHL

Scott Zelkin, USA Hockey

Herning Blue Fox er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 5. november kl. 08.39.

Herning Blue Fox har indsendt partsindlæg d. 5. november kl. 14.52

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 6. november kl. 07.30

Udvalgets argumentation

Videoen gengiver situationen i en god og klar vinkel og kvalitet.

Pucken spilles rundt i banden hvor en modspiller står ca. midt for face-off cirklen klar til at modtage pasningen.

Lukas Lundvald Nielsen skøjter ind bagfra modspillere og forsøger at poke-checke pucken før den når frem til modspilleren.

Som anført i partsindlæg er AAP spilleren klar over at Lukas Lundvald Nielsen kommer bagfra og skærmer derfor pucken af, således at poke-checket mislykkedes.

I forhold til bevægelsen af Lukas Lundvald Nielsens ben efter det mislykkede poke-check tilsidesætter udvalget Lukas Lundvald Nielsens forklaring.

Udvalget finder bevægelsen bevidst, unødvendig og med højt skadespotentiale.

En sådan handling bagfra på en modspiller – der i øvrigt ikke har puck kontrol og dermed ikke er ”checkable” – har et højt skadespotentiale og må udlægges som en handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Dette er kicking og det er udvalgets opfattelse, at den i kampen idømte straf skulle have været matchstraf jf. denne regel.

Selvom AAP-spilleren må forvente en eller anden form for fysisk kontakt (idet man rimeligt kan forvente at Lukas Lundvald Nielsen tror han har puckkontrol og er checkable), så skal han aldrig forvente at få sparket/fejet sit ben væk under sig på den måde det sker i situationen.

Resume:

  • Lukas Lundvald Nielsen skulle have været idømt enten stor straf + game misconduct/matchstraf for Tripping eller Kicking
  • Lukas Lundvald Nielsens udførte sin handling uden tanke for den mulige konsekvens for modspilleren

I sagsbehandlingen har udvalget inddraget både den tidligere afgørelse omkring kicking fra indeværende sæson samt DOPS9 afgørelsen fra sæsonen 2019/20

På baggrund af ovenstående idømmes Lukas Lundvald Nielsen karantæne i 3 spilledage for en Kicking forseelse i kategori 2

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2022/23 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk

En anke har normalt ikke opsættende virkning.


Hernings sejrsrække fortsætter - nu 10 i træk OPTAKT: Rungsted Seier Capital-Herning Blue Fox