Odense-angriberen spærret i dag og i de kommende to kampe

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra SportLounge indledt Disciplinærsag mod Lukas Lundvald Nielsen, Odense Bulldogs, for en situation fra Metal Liga kampen Odense Bulldogs vs. Esbjerg Energy d. 6. december 2019.

-o0o-                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 1. Spiller 

Lukas Lundvald Nielsen

 1. Dommerens indberetning

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5 – ingen dommerindberetning

 1. Video

 

 

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Odense Bulldogs fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat d. 7. december kl. 09.37 via e-mail.

 

Odense Bulldogs indsendte partsindlæg fra hhv. klub og spiller d. 7. december kl. 19.40 via e-mail.

 

Spillerens kommentar (Lukas Lundvald Nielsen) 

Wejse har pucken i hjørnet og vender tilbage op i banen. I det han vender, kigger han ned på pucken og hans hovede falder lidt frem i hans position.
Jeg føler jeg lige kan køre ind i ham, så vi kan vende spillet hurtigt.
Jeg sætter ikke min fart op og vil bare tage ham ud af spillet.
Jeg rammer ham desværre på siden af hovedet i situationen og bliver hurtigt klar over at han har slået sig. Jeg skynder mig derfor hen for at se om han er okay.
Jeg mener ikke, at jeg rammer ham med kraft og det afspejles også i at Wejse heldigvis kommer tilbage i kampen, selvom der er under et minut tilbage.
Jeg er ked af selve situationen, men meget glad for at Wejse er okay igen.


5. Regel anvendt ved idømmelse af straf

Rule 124—CHECKING TO THE HEAD OR NECK

DEFINITION--A player who directs a hit of any sort, with any part of his body or equipment, to the head or neck of an opposing player or drives or forces the head of an opposing player into the protective glass or boards. This rule supersedes all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

 

iii. A player who recklessly endangers an opponent as a result of checking to the head or neck will be assessed a match penalty.

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Claus F. Christensen

Jesper Damgaard

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration. 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 8. december.

Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen

I udvalgets kategorisering af forseelsen har udvalget kigget på de afgørelser der er givet for Checking to the Head forseelser i indeværende og forrige sæson.

Med henvisning til videomaterialet og det indsendte partsindlæg finder udvalget, at er farlig og uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren og har derfor indplaceret forseelsen i kategori 2 ”Groft Uagtsomt”

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne 

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Den spiller fra Esbjerg Energy der tackles af Lukas Lundvald Nielsen, er puckførende og derfor lovlig at tackle
 • Idet Lukas Lundvald Nielsen vælger at tackle modspilleren, har han ansvaret for, at den udførte tackling bliver skulder mod skulder eller skulder mod krop
 • Den spiller fra Esbjerg Energy der bliver tacklet, har ikke eller flytter ikke pludseligt sit hoved til en unaturlig position i situationen
 • Videoen viser at i momentet før tacklingen sættes ”strækker” Lukas Lundvald Nielsen sin skulder/arm ud til højre
 • Videoen efterlader ingen tvivl om at det primære kontaktpunkt i tacklingen er fra skulder til hoved
 • Videoen viser at Lukas Lundvald Nielsen ikke sætter ekstra fart umiddelbart før tacklingen

I forbindelse med udmålingen af straflængde har udvalget kigget på de afgørelser der er givet for Checking to the Head forseelser i indeværende og forrige sæson.

Lukas Lundvald Nielsen tacklede en modspiller skulder til hoved, han satte ikke ekstra fart inden tacklingen blev udført, men han strakte sin skulder/arm unødvendigt ud inden han tacklede.

Lukas Lundvald Nielsen har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Lukas Lundvald Nielsen karantæne i 3 spilledage.

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   8. december   Rungsted Seier Capital vs. Odense Bulldogs

Metal Ligaen   13. december Odense Bulldogs vs. SønderjyskE

Metal Ligaen   15. december Aalborg Pirates vs. Odense Bulldogs

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 8. december kl. 14.00

 1. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.


Odense pressede Rungsted til det absolut yderste SønderjyskE-chef: For tidligt at fælde dom over imports