Læs om dommen lige her

Dommen er som følger: 

Mads Eller, Rødovre Mighty Bulls

Forseelse

Illegal Checking to the head and neck area, i kampen d. 15. november 2023 mellem Esbjerg Energy og Rødovre Mighty Bulls i Metal Ligaens grundspil. Forseelsen blev vurderet til en major penalty + game misconduct i kampen og bliver derfor automatisk gennemset af DOPS.

Kategori

2 – Groft uagtsomt

Karantæne

2 kampdage som tillægges ”Repeat offender for forskellige regelnumre” straf som defineret i Metal Ligaens afviklingsprotokol: Anden indberetning for straf idømt for forskelligt regelnummer

  • Den udmålte straf ganges med 0,25 og antallet af kampe ligges oveni den udmålte straf (kvarte og halve kampe rundes op). Eksempel: En spiller straffes med stor straf for anden gang i samme sæson. En gang for slashing og en gang for tripping. Udvalget idømmer spilleren en straf på 1 kamps karantæne og, da spilleren er repeat offender i samme sæson, men ikke for samme regel, idømmes han en tillægsstraf på 1x,0,25=0,75=1 kampe og får dermed samlet set 2 kampes karantæne.”

Med dette tillæg skal Mads Eller derfor afsone tre spilledages karantæne i følgende kampe i Metal Ligaen:

17-11-2023 Rødovre Mighty Bulls vs. Aalborg Pirates
20-11-2023 Frederikshavn White Hawks vs. Rødovre Mighty Bulls
23-11-2023 Rungsted Seier Capital vs. Rødovre Mighty Bulls

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

I tiden 36:33 ender Mads Eller bag modstanderens mål, alene med målmanden, som har pucken på sit stokblad umiddelbart inden kontakten.

Mads Eller kommer med høj fart ind i et område med meget lidt plads, forsøger at spille pucken og rammer målmanden i hals/hovedregionen med sin skulder.

Mads Eller kigger ikke mod målmanden i sekvensen og er ikke opmærksom på kontaktpunktet. Mads Eller burde have prioriteret at undgå kontakten med målmanden, som iflg. IIHFs regelbog aldrig er ”fair game”– heller ikke, når målmanden er udenfor sit målfelt og burde have gjort alt han kunne, for at afbøde kontakten.

For handlingen idømmes Mads Eller derfor karantæne i 2 spilledage.

Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen) Sagen er optaget jf. regel 28, ”Supplementary Discipline”.

Video

Bemærk, at afgørelsesvideoer og link til disse pt. IKKE må deles offentligt grundet igangværende dokumentationsarbejde og undersøgelse af lovgivningen på området omkring privatlivets fred i enkelte kommuner (Spiideo-systemet er anderledes kontrolleret og administreret end f.eks. Metalligaen.tv løsningen).

Videoerne vil blive delt med Metal Ligaens direktører og DOPS-medlemmerne som en nødvendig del af sagsbehandlingen OG til opbygning af vidensbank/referenceramme! Den involverede klub/part må gerne anvende videomaterialet under sagsbehandling til privat/intern fremvisning, f.eks. i forbindelse med partshøringen. Metal Liga klubberne,

Metal Liga dommerne og DOPS må ligeledes gerne anvende gøre internt brug af video- materialet efter sagsbehandlingen til at udbrede kendskabet til Metal Ligaens referenceramme.

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spillerens partshøring:

Jeg går 100 % efter pucken og prøver at gøre mig så smal som muligt, jeg prøver at komme så tæt på banden som muligt, jeg håber ikke der skete noget med Elmose.

Klubbens partshøring:

Der er først blad-blad kontakt. Som det ses på billederne er 11 i kontakt med banden og hele hans krop er drejet væk fra målmanden, dermed rammer målmanden 11s ryg målmanden.

Rotationen forstærkes af at målmandens stav sidder fast mellem spillerne, hvilket igen understøtter kontakt direkte mod stav og puck. På vores spiideo version, kan vi ikke fremkalde “goalkameraets” view, der antagelig vil kunne tydeliggøre hændelsesforløbet endnu mere.

Vi er sikre på at DOPS vil træffe den rigtige beslutning

Spilleregel anvendt

48.1 + 48.3: Illegal checking to the head and neck area

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata:
Henrik Klinkvort, fmd.
Jesper Damgaard
Christian Vaagensø
Jan Bigum

Rødovre Mighty Bulls er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 16. november kl. 13:18 og har indsendt partsindlæg d. 16. november kl. 16.58.

Sagen er behandlet af udvalget på et telefonmøde d. 16. november og kendelsen afsendt den 17. november kl. 07.50.

Udvalgets argumentation

  • Mads Eller tackler en målmand med høj fart, uden at denne skal/kan forvente kontakt i den givne situation
  • Mads Eller er ikke opmærksom nok på kontaktpunktet i tacklingen, forsøger ikke at gøre nok for at undgå eller afbøde kontakten (mindske farten, gøre sig smal langs banden etc.)
  • Kontakten rammer primært målmandens hoved/hals region, hvilket kunne have været undgået

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold ‐ indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør‐ og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.


OPTAKT: Rungsted Seier Capital-Herlev Eagles OPTAKT: Rødovre Mighty Bulls-Aalborg Pirates