Blue Fox-backen er spærret mod Rungsted og Rødovre - læs og se hvorfor lige her

Metal Ligaens Udvalg for Spillersikkerhed har modtaget indberetning fra dommer Jonas Reimer om en idømt matchstraf til spiller Reid McNeill (HBF) fra Metal Ligaen kampen mellem Herning Blue Fox og Esbjerg Energy den 10. december 2019.

 

 

-o0o-

                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 

 1. Spiller 

Reid McNeill

 

 1. Dommerens indberetning

 

Indberetning går på HBF #27 Reid McNiell

 

Udvisning begået mod EE #65

 

I kampens sidste sekunder sætter EE #65 en hård tackling i hjørnet. Efterfølgende kører EE #65 sammen med HBF #27 foran HBF mål.

De følges op mod blå linje, hvor der udveksles ord imellem de to spillere og efterfølgende skub.

 

Under “striden” vælger HBF 27 med 2 hænder på staven at crosschecke mod EE #65 hoved og hals region.

 

EE #65 falder til isen og bløder fra næsen.

 

Forseelsen foretages efter slutfløjtet og det vides ikke hvor vidt EE #65 ville være i stand til at spille efterfølgende.

 

HBF #27 idømmes Match Penalty for Checking to the Head and Neck - Regel 124

 

 1. Video

 

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Herning Blue Fox fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og at Reid McNeill – pga. idømt matchstraf - automatisk var spærret for deltagelse i kampe under DIUs jurisdiktion d. 11. december kl. 21.17 via e-mail.

 

Herning Blue Fox indsendte partsindlæg fra hhv. klub og spiller d. 12. december kl. 16.08 via e-mail.
 

Klubbens kommentar (Torben Skovsgaard)

Herning Blue Fox har indsendt et længere partsindlæg der er læst af alle domsmænd og har indgået i sagsbehandlingen.

Indlægget har følgende hovedpunkter:

 • Herning Blue Fox bestrider ikke at Reid McNeills stav ramte en Esbjerg spiller i hovedet
 • Det var – set fra Herning Blue Foxs side – en hårdt spillet kamp med mange episoder der ikke blev straffet. Dette var med til at følelserne sad uden på trøjerne til sidst
 • Situationen starter med at EEN #65 cross-checker HBF #9 i banden; derefter løber EEN #65 ind til Reid McNeill og forsøger at provokere ham til en reaktion ved først at slashe ham over foden og derefter crosschecke/skubbe ham i brystet; begge dele bliver ikke straffet af kampens dommere
 • Reid McNeills arme og hænder er bøjede og i forsvars position
 • Reid McNeill bruger sin stav som forsvar mod et slag fra EEN #65s højre hånd og derved havner staven uheldigvis i ansigtet på EEN #65
 • Videoen viser at Reid McNeill i sekunderne efter hændelsen er meget ærgerlig over hvad der er sket

 

Spillerens kommentar (Reid McNeill)

 

Jeg ser tacklingen i hjørnet på blå nr. 9 og efterfølgende kommer hvid nr. 65 CW bagfra og slår mig med staven over foden og derefter crosschecker han mig på overkroppen. Intentionen var ikke at skade spilleren med en stav i hals/hovedregionen, men jeg prøver at forsvare mig mod et slag fra hans højre arm, ved at skubbe ham væk med staven, som desværre røg op i ansigtet, hvilket frustrerer mig, da jeg blot ville afværge hans slag.

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 127 – CROSS-CHECKING

 

DEFINITION: A player who delivers a check to the body of an opponent with both hands on the stick and no part of the stick on the ice

 

 1. A player who recklessly endangers an opponent by cross-checking will be assessed either a major and automatic game-misconduct penalty or a match penalty

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 14. december.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Med henvisning til videomaterialet og det indsendte partsindlæg finder udvalget, at forseelsen er uagtsom, farlig og uden tanke på eventuelle konsekvenser for modspilleren og har derfor indplaceret forseelsen i kategori 2 ”Groft Uagtsomt”

 

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

 

En forsætlig og/eller farlig handling Puden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

 

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

 

Udvalgets gennemgang af videoen godtgør følgende:

 

 • Videoen viser en situation hvor en spiller fra EEN kører ind foran mål hvor Reid McNeill i princippet træder ind i EEN spillerens bane hvorefter en konfrontation starter
 • EEN-spilleren cross checker let til Reid McNeill der svarer igen med en let cross checking
 • Konfrontationen fortsætter; begge spillere indikerer at ville fortsætte denne
 • Idet konfrontationen forsætter hæver Reid McNeill sin stav og vil cross-checke sin modspiller – denne cross-checking lander i ansigtet på EEN-spilleren der falder til isen

 

På baggrund af dommerens indberetning, det indsendte partsindlæg og det udarbejdede videomateriale har udvalget udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Videoen godtgør at der ikke som sådan er tale om en tackling mod hovedet; forseelsen dækkes af regel 127 Cross-checking og er behandlet som sådan
 • Uagtet at Reid McNeill er i en konfrontation med en spiller som kan betegnes som ”willing combatant” er det 100 % Reid McNeills der har ansvaret for sin egen stav
 • Idet Reid McNeill ønskede at forsætte konfrontationen med et skub/en crosschecking så skulle have have sikret sig, at cross-checkingen ville blive sat et sted på kroppen hvor skadespotentialet var minimalt

 

Udvalget bemærker, at det faktum at Herning Blue Fox lægger meget vægt på at det var en hårdt spillet kamp med mange forseelser der ikke blev dømt, ikke har nogen relevans i forhold til denne sag.

 

Reid McNeill brugte – sammen med sin direkte modspiller – sin stav i en konfrontation. Reid McNeill havde ansvaret for hvor det skub/den cross checking han ønskede at forsætte konfrontationen med blev sat ind på modspilleren på en måde der minimerede skadespotentialet og det ansvar levede han ikke op til.  

Derved udviste han grov uagtsomhed uden tanke på evt. konsekvenser for sin modspiller.

 

Reid McNeill har ikke status af repeat offender.

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Reid McNeill karantæne i 2 spilledage.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

 

Metal Liga        15.12.19            Herning Blue Fox vs. Rungsted Seier Capital

Metal Liga        17.12.19            Herning Blue Fox vs. Rødovre Mighty Bulls

 

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metalligaen. d. 15. december kl. 10.00

 

 1. Disciplinærafgift

Herning Blue Fox faktureres kr. 1500,00, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.

 


SønderjyskE vandt "op og ned"-kamp i Herlev LYNOPTAKT: Søndagens tre Metal Liga-kampe