Frederikshavns back spærret i weekenden - læs og se her hvorfor

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra SportLounge indledt Disciplinærsag mod Santeri Suistio, Frederikshavn White Hawks, for en situation fra Metal Liga kampen Frederikshavn White Hawks vs. Rungsted Seier Capital d. 10. december 2019.

 

-o0o-

                              

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 

 1. Spiller 

Santeri Suistio

 

 1. Dommerens indberetning

 

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5 – ingen dommerindberetning

 

 1. Video

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Frederikshavn White Hawks fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og at Santeri Suistio var midlertidigt spærret for deltagelse i kampen under DIUs jurisdiktion d. 11. december kl. 22.14 via e-mail.

 

Frederikshavn White Hawks indsendte partsindlæg fra klubben d. 13. december kl. 08.40 via e-mail.

 

Klubbens kommentar (Frederik Åkesson)

 

Allerførst vil vi gerne pointere, at vi I White Hawks gør meget ud af, at fortælle spillerne om at udvise respekt for modstander og dommer, herunder også undgå "checking from behind".

 

I situationen har vores spiller Santeri Suistio ingen intentioner om at tackle Rungsted spilleren, blot at ligge tæt på Rungsted spilleren i situationen, præcis som man gør i ishockey. Som det fremgår af videomaterialet, så har Rungsted spilleren orienteret sig om, at vores spiller ligger tæt på i situationen, hvorefter Rungsted spilleren på baglinien sætter bremsen i (bremser op og tager farten af), således at vores spiller Santeri Suistio ikke kan undgå at støde ind i Rungsted spilleren. Ved opbremsningen mener vi i WH, at Rungsted spilleren har skabt en farlig situation, som heldigvis ikke fik nogen skadesmæssig konsekvens for Rungsted spilleren, som spillede hele kampen til ende uden nogen form for påvirkning.  

 

Som videomaterialet viser ”rører” Santeri næsten ikke Rungstedspilleren – i hvert fald ikke særligt hårdt. Der er snarere tale om en uheldig takling på grund af Rungstedsspillerens opbremsning.

 

Vi mener ikke at situationen bør få nogen videre konsekvens for vores spillere Santeri Suistio.

 

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

 

RULE 123 – CHECKING FROM BEHIND

 

DEFINITION: A player who delivers a check to a vulnerable player who is not aware of the impending hit or who is unable to protect or defend himself from such a hit. The point of contact is the back of the body.

 

 1. A player who recklessly endangers an opponent as a result of checking from behind will be assessed either a major and automatic game misconduct penalty or a match penalty

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd

Claus F. Christensen

Jesper Damgaard

Christian Vaagensøe

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 13. december.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Med henvisning til videomaterialet og det indsendte partsindlæg finder udvalget, at forseelsen er uagtsom, farlig og uden tanke på eventuelle konsekvenser for modspilleren og har derfor indplaceret forseelsen i kategori 2 ”Groft Uagtsomt”

 

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

 

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

 

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

 

Udmåling af karantænelængde

 

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Det er ubestridt, at Santeri Suistio har kontakt bagfra til sin direkte modspiller
 • Videoen viser entydigt, at kontakten gør, at Santeri Suistios direkte modspiller kastes voldsomt ind i banden

I forbindelse med udmålingen af straflængde har udvalget kigget på de afgørelser der er givet for Checking from Behind forseelser i indeværende og forrige sæson.

 

I situationen har Santeri Suistio klart tabt kapløbet mod pucken til sin direkte modspiller. Pucken ligger i banden og Santeri Suistio må derfor kunne konkludere at den direkte modspiller vil være nødt til at tage fart af indenfor kort tid. Santeri Suistio burde have taget hensyn til dette i sin ageren og forsøgt at undgå den farlige kontakt bagfra der næsten kun kunne resultere i en farlig situation for en sårbar modspiller. Dette gjorde Santeri Suistio ikke og derved udviste han grov uagtsomhed uden tanke på den umiddelbare konsekvens for sin direkte modspiller.

 

Santeri Suistio har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

 

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Santeri Suistio karantæne i 2 spilledage.

 

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   13. december Rødovre Mighty Bulls vs. Frederikshavn White Hawks

Metal Ligaen   17. december Frederikshavn White Hawks vs. Esbjerg Energy

 

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 13. december kl. 12.00

 

 1. Disciplinærafgift

Frederikshavn White Hawks faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

                  

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.

 


To spilledages karantæne til Martin Eskildsen, SønderjyskE OPTAKT: Esbjerg Energy-Herlev Eagles