Se og læs hvorfor Brandon McNally ikke spiller i aften mod Rungsted og på fredag i Rødovre

Odense Bulldogs-spilleren Brandon McNally er spærret i de kommende to kampe efter kampen i søndags i Rungsted, hvor han blev indberettet. Her er kendelsen i sin fulde længde: 

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller 
Brandon McNally

2. Dommerens indberetning
Sagen er optaget på baggrund af anmeldelse fra Rungsted Seier Capital.

Anmeldelsen lyder som følger:

 Efter reglerne om anmeldelse af sager til review, skal jeg hermed indgive en klage mod Brandon McNally fra Odense Bulldogs.

 Tid på kampur: P1 – 03.38

Involverede spillere, hjemmehold: #29 Mathias Røndbjerg
Involverede spillere, udehold: #74 Brandon McNally

Blev udvisning idømt?: Nej

 Jeg må desværre konstatere at Brandon McNally ikke var kommet til Rungsted søndag eftermiddag for at spille ishockey, men udelukkende forsøgte gentagne gange at skade modstandere, på en måde der ikke er ishockeyen værdig.

Den anmeldte situation kan ses i vedhæftede PDF.

Her måtte blå #29 udgå af kampen efter at have slået hovedet i banden.

 Herudover var der tre situationer, hvor Brandon McNally tydeligvis forsøgte at skade modstanderne, fremfor at spille ishockey.

Spiideo tid: 0:42:11

Her kommer forsøger Brandon McNally sig igen med et late hit, men blå #17 når at se ham, så han springer til side. Som reaktion på dette ”extender” Brandon McNally sin albue i et forsøg på at ramme modstanderen i hovedet. Dette på trods af at blå #17 aldrig er puckfører i situationen.

Spiideo tid: 0:42:23
Kun sekunder efter ovenstående kommer endnu et late hit fra Brandon McNally, som denne gang tackler blå #4, der slår hovedet i glasset. Blå #4 kan fortsætte kampen.

Spiideo tid: 01:19:51
Her tackler Brandon McNally endnu engang blå #4 med et late hit, skråt bagfra.
Blå #4 må nu udgå af kampen med en hovedskade.

Jeg må konstatere, at jeg i mine 10 år i ligaen, aldrig har set en spiller som McNally, der overhovedet ikke er interesseret i at spille ishockey, men udelukkende forsøger at intimidere modstanderne.

Rungsted Seier Capital opfordrer til at DOPS idømmer Brandon McNally karantæne for Late Hit/Checkin from behind mod Mathias Røndbjerg.

Anmeldelsen er indgivet d. 29. november kl. 22.49 på det foreskrevne skema i det foreskrevne format og er sendt cc. til ledelsen i Odense Bulldogs som retningslinjerne foreskriver.

Anmeldelsen tjener som notifikation af en klub jf. Turneringsbestemmelsernes regel om at notifikationer om mulige disciplinære foranstaltninger skal tilgå en klub senest 24 timer før næste kamp skal starte.

Anmeldelsen refererer til specifikke tidspunkter i Spiideo systemet som udvalget har udtaget og bearbejdet.

3. Video

Starttid i Spiideo: 00:39:00

4. Partshøring

Jf. retningslinjerne har den anmeldte spillers klub indtil kl. 18.00 dagen efter kampen til at indsende partsindlæg.
Odense Bulldogs indsendte partsindlæg 30. november kl. 16.14 via e-mail

Brandon McNally
I finished my checks and got penalized during the game. I thought it was part of the game. I never try to intentionally hit someone in the head. I did not make head contact in any of these videos.

Odense Bulldogs
I forhold til de 3 øvrige episoder forstås det fra Odense Bulldogs side sådan, at der ikke er nogen klage over disse. De er derfor alene medtaget for at ”tegne” et billede af, at Brandon McNally skulle være en ”dirty” spiller.

I episode 2 og 3 af disse idømmes McNally korrekt 2 minutter for late hit.

I episode 1 idømmes ingen udvisning da McNally ikke rammer modstanderen.

Dommeren har dermed også håndteret de 3 episoder korrekt, hvorfor de ikke kan, eller skal, have indflydelse på episoden med blå 29.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 153 – LATE HIT

DEFINITION: A late hit constitutes a bodycheck to a skater who is in a vulnerable position because he no longer has control or possession of the puck. A late hit can be delivered to a skater who is either aware or unaware of the impending contact.

 1. A skater who delivers a late hit to an unsuspecting opponent will receive a major and automatic game-misconduct penalty

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd
Jesper Damgaard
Christian Vaagensøe
Claus F. Christensen

Som administrativ ressource: Kim Pedersen, DIUs Administration.

7. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse
Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 30. november 2020.
Afgørelsen i forhold til optagelse af sag er enstemmig.
Afgørelsen i forhold til udmåling af straf er en flertalsafgørelse.

Kategorisering af forseelsen
I gennemgangen af videoen kan udvalget konstatere at:

  • Da Rungsted spilleren afleverer pucken bag mål er Brandon McNally hhv. ca. 6 meter fra spillere og ca. 6,5 meter fra der hvor tacklingen sættes ind
  • Det giver således – efter udvalgets mening – ikke mening at tale om at ”tackle ud”; der var rig mulighed for ikke at gennemføre en unødvendig tackling og det faktum at tacklingen blev gennemført gør at Brandon McNally ikke udviser den nødvendige opmærksomhed på evt. konsekvenser for sin modspiller

Et flertal af udvalget kategoriserer derfor forseelsen i kategori 1.

Kategori 1 – ”Uforsigtig

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.

Straframme er 1-2 spilledages karantæne

Udmåling af karantænelængde

 På baggrund af det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

at: 

  • Med den under kategoriseringsgrundene nævnte afstand fra Brandon McNally til den modspiller han vælger at tackle (6-7 m i det øjeblik pucken passes videre fra modspilleren) er tacklingen uden tvivl en overtrædelse af regel 153 Late Hit
  • Modspilleren er ikke klar – og bør ikke være klar – til en tackling i den pågældende situation og kastes ind mod banden uden egentlig mulighed for at forsvare sig selv
  • Tacklingen er ikke overdrevent hård og når derfor ikke niveau af såkaldt ”reckless endagerment”

Brandon McNally har status som såkaldt ”repeat offender” pga. tidligere idømt karantæne i indeværende sæson.

I strafudmålingen har udvalget kigget på de senest idømte karantæner under Late Hit regel 153 der alle stammer fra 2018/19 sæsonen. I alle 3 sager blev den fejlende spiller idømt 1 spilledagskarantæne og et flertal af udvalget finder ikke skærpende omstændigheder i denne sag.

Et udvalgsmedlem stemte for en hårdere sanktion.

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Brandon McNally karantæne i 1 spilledag.

 

Jf. det gældende retningslinjer for såkaldt ”Repeat Offenders” multipliceres den anden idømte karantænestraf i samme sæson (idømt efter forskellige regler) med 0,25.

Karantænen beregnes derfor som:

1 + 0,25 = 1,25

Jf. retningslinjerne rundes kvarte og halve kampe op til nærmeste hele tal og den totale karantæne er fastsættes derfor til 2 kampes karantæne

 

8. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen   1. december   Odense Bulldogs vs. Rungsted Seier Capital
Metal Ligaen   4. december   Rødovre Mighty Bulls vs. Odense Bulldogs (karantæne jf. repeat offender udregning)

9. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 1. december kl. 10.00

10. Disciplinærafgift

Odense Bulldogs faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

Rungsted Seier Capitals gebyr for anmeldelse af sag tilbagebetales efter de gældende retningslinjer.


Landstræner Ehlers: Liganiveauet er højere end jeg havde regnet med OPTAKT: Herning Blue Fox-Rødovre Mighty Bulls